Flyktingpatienten: Kunskapsstöd för primärvården (allmän inriktning)

Flyktingpatienten: Kunskapsstöd för primärvården (allmän inriktning)

Onsdag, 21 mars 2018 klockan 08:30

7a Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i första linjens psykiatri och primärvården och utgår ifrån de faktorer som är annorlunda i arbetet med patienter som har flykt- och migrationsbakgrund. Efter utbildningen kommer du ha en ökad kompetens kring stressfaktorer, identifiering av olika typer av ohälsa efter traumatiska händelser, arbetet med olika symptomuttryck i olika kulturer och kunskap kring tortyrskador och -dokumentation. Utbildningen lyfter speciellt unga vuxna ensamkommande som är en patientgrupp med mycket sårbarhet både som barn och som unga vuxna och vars vårdrättigheter påverkas av ålder och juridiska tillstånd.

Information om ersättning och fakturering

Din arbetsgivare (detta gäller enbart vårdcentraler med vårdavtal samt mottagningar med SLL:s tilläggsuppdrag kring barn och unga) kompenseras för att du är frånvarande från arbetet och deltar i utbildningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ersätter 3000 kr/deltagare. Ersättning betalas ut efter deltagande i utbildningen. Ange namn på deltagarna på fakturan. Vänligen skicka fakturan till adressen nedan:

HSF

Ref 1500 250

Box 120 81

102 23 Stockholm

I separat text ange: 

Referens: Merhnaz Aram, frikod 4210 Nyanlända, trauma

Bokningstyp Antal

Primärvård och Första linjen

Övriga

Kostnadsfritt