Flickor och kvinnor med autism och/eller adhd

Flickor och kvinnor med autism och/eller adhd

Onsdag, 26 februari 2020 klockan 18:00

Röda kvarn, Torggatan 8, Lidköping

Svenny Kopp är specialist i barn och ungdomspsykiatri och är idag knuten till Gillbergcentrum på Göteborgs universitet. Hon har sedan 90-talet arbetat som överläkare på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), och på avdelningen för barnneuropsykiatri (BNK), Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. För närvarande deltidsarbetar hon som vuxenpsykiater på Stenblommans vårdcentral i Kungsbacka. Svenny Kopps forskningsområde är flickor med neuropsykiatriska svårigheter. 1999-2001 var Svenny Kopp projektansvarig för ”Flickprojektet” en omfattande klinisk undersökning av flickor med ADHD, autismspektrumstörning och Tourette syndrom. År 2010 disputerade hon i ämnet på avhandlingen ”Girls with Social and/or Attention Impairments”. Hösten 2015 påbörjades en uppföljningsstudie av Flickprojektet. Denna studie beräknas pågå i tre år (med intervjuer av 100 kvinnor och 60 kontroller samt databearbetning). Kvinnorna är nu mellan 18 och 34 år.

Beskrivning

Svenny har under många år forskat och försökt att synliggöra flickor inom neuropsykiatrin som på många sätt fortfarande är en ”osynlig” grupp även om det sakta blir bättre tack vare eldsjälar som Svenny.

Vad vet vi idag om flickor med autism och deras situation? Hur går det för dem i skolan och hur ser deras framtidsutsikter ut?

Framförallt vad kan vi göra för att förbättra deras situation? 

Tid och plats

2020-02-26 kl: 18-21 på Röda kvarn i Lidköping. 

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Boka

700,00 SEK

exkl. moms 25%

Medlem i Föreningen Autism eller Attention

500,00 SEK

exkl. moms 25%
Fullbokat

Dela