Fler tider för skolaktiviteter

Fler tider för skolaktiviteter

Tisdag, 27 mars 2018 klockan 13:00

expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås

Vi är glada att kunna erbjuda några fler skolaktiviteter de närmsta veckorna. Dessa platser är i första hand till de som INTE har fått plats under HT17 och VT18.

Du väljer först datum och tid. Därefter väljer du vilken av nedanstående aktiviteter ni ni vill genomföra och anmäler din klass som 1 deltagare. Max antal elever per tillfälle är 32 st.

Bokningstyp Antal

Mekanik åk F-1

I detta skolprogram kommer eleverna i kontakt med enklare mekanik så som hävstänger och länkar genom att tillverka en egen figur. Eleverna får identifiera och analysera olika möjliga tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Eleverna får ta med sig sin figur hem. Berör ur centralt innehåll i LGR11 (reviderad 2017) åk 1-3: Teknik • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion. • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen. • Material för eget konstruktionsarbete. Materialens egenskaper samt hur de kan sammanfogas. • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Aktiviteten pågår i 1 timme och 30 minuter.

Balanserade figurer åk F-1

I detta skolprogram får eleverna arbeta med material där tyngdpunkten är det centrala. Genom att bygga en egen konstruktion tränar de sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Eleverna får ta med sig sin figur hem. Berör ur centralt innehåll i LGR11 (reviderad 2017) åk 1-3: Teknik • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Aktiviteten pågår i 1 timme och 30 minuter.

Motordrivna figurer åk 2-3

I detta skolprogram får eleverna, med hjälp av LEGO® Education Vetenskap & Teknologi, bygga en figur som omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi. Övningen ger eleverna möjlighet att arbeta med mekanik och stabila konstruktioner. Eleverna tränar sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Berör ur centralt innehåll i LGR11 (reviderad 2017) åk 1-3: Teknik • Några vanliga föremål där enkla mekanismer används för att uppnå en viss funktion • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar Matematik • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg Aktiviteten pågår i 1 timme och 30 minuter.

WeDo 2.0 åk 2-3

I detta skolprogram använder vi oss av det nyaste materialet från LEGO® Education: WeDo 2.0. Eleverna får använda sig av LEGO för att bygga en figur som de sedan programmerar med hjälp av en surfplatta för att skapa rörelse. Eleverna introduceras för grundläggande programmering och robotteknologi. Berör ur centralt innehåll i LGR11 (reviderad 2017) åk 1-3: Teknik • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion. • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas. • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. • Att styra föremål med programmering. Aktiviteten pågår i 1 timme och 30 minuter.

Programmering åk 2-3

Programmering är ett ämne som är på väg in i skolan. Vi tror att kunskap och förståelse för programmering är en förutsättning för att förstå och tolka vårt samhälle som innehåller mer och mer inslag av programmering. Med hjälp av olika material får eleverna utforska programmering. Vi jobbar till exempel med att programmera varandra i en övning där eleverna får skapa, beskriva och följa stegvisa instruktioner för att lösa olika uppgifter. Skolprogrammet ger eleverna möjlighet att upptäcka grunderna inom programmering. Berör ur centralt innehåll i LGR11 (reviderad 2017) åk 1-3: Teknik • Några vanliga föremål som styrs av datorer. • Att styra föremål med programmering. Matematik • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. Aktiviteten pågår i 1 timme och 30 minuter.

EV3 programmering åk 4-6

Med hjälp av LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 ges eleverna möjlighet att programmera robotar så att de kan röra sig och utföra olika saker. Genom olika uppdrag får eleverna möjlighet att arbeta med mekanik, programmering och problemlösning. De får i praktiken träna sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Berör ur centralt innehåll i LGR11 (reviderad 2017) åk 4-6: Teknik • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sam­manfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system. • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Matematik • Programmering i visuella miljöer. Aktiviteten pågår i 1 timme och 30 minuter.
Fullbokat

Mikroskop och upptäcka åk 4-6

Detta skolprogram innehåller två olika aktiviteter. Klassen delas in i två grupper, och byter aktivitet efter halva tiden. I vårt labb får eleverna titta närmare på människokroppen genom våra mikroskop. I vårt upptäckarrum får eleverna titta närmare på och testa på ny teknik. Vi fokuserar på att inspirera eleverna och visa på teknikämnets bredd. Berör ur centralt innehåll i LGR11 (reviderad 2017) åk 4-6: Teknik • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden. Kemi • Enkla systematiska undersökningar. • Dokumentation av enkla undersökningar. Biologi • Organ i människokroppen, namn och utseende i mikroskop. Aktiviteten pågår i 1 timme och 30 minuter.

Motordrivna figurer åk 4-6

I detta skolprogram får eleverna, med hjälp av LEGO® Education Vetenskap & Teknologi, bygga en figur som omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi. Övningen ger eleverna möjlighet att arbeta med mekanik och stabila konstruktioner. Eleverna tränar sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Berör ur centralt innehåll i LGR11 (reviderad 2017) åk 4-6: Teknik • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda. • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse. • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Matematik • Jämförelse, uppskattning och mätning. • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Aktiviteten pågår i 1 timme och 30 minuter.

Solcellsbilar och leda i lera åk 4-6

Eleverna får bygga en solcellsbil, vilket ger dem möjlighet att arbeta med mekanik, konstruktion och elektricitet. Dessutom går vi igenom principer för elektriska kretsar genom att använda oss av ledande lera. Eleverna tränar sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Berör ur centralt innehåll i LGR11 (reviderad 2017) åk 4-6: Teknik • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse. • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system. • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. Aktiviteten pågår i 1 timme och 30 minuter.

Vindkraft åk 4-6

Eleverna får bygga en konstruktion som omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi med hjälp av vindkraft. Uppdraget ger dem möjlighet att lära sig att identifiera och analysera tekniska lösningar, formulera hypoteser och mäta resultat. Berör ur centralt innehåll i LGR11 (reviderad 2017) åk 4-6: Teknik • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sam­manfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse. • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. • Konsekvenser av olika teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar. Matematik • Jämförelse, uppskattning och mätning. Aktiviteten pågår i 1 timme och 30 minuter.

3D-teknik och innovationer åk 7-9

Välkommen till ett besök med fokus på ny teknik! Här får klassen uppleva två infallsvinklar på teknik och utveckling. Den ena är att titta närmare på 3D teknik och visualisering, exempelvis 3D-skrivare och Virtual Reality. Nästa del bottnar i kreativitet och nytänkande. Här får gruppen arbeta med uppgifter som har fokus på innovationer och utveckling. Berör ur centralt innehåll i LGR11 (reviderad 2017) åk 7-9: Teknik • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete. • Teknikutvecklingsarbetets olika faser. Aktiviteten pågår i 1 timme och 30 minuter.

Motordrivna figurer åk 7-9

I detta skolprogram får eleverna, med hjälp av LEGO® Education Vetenskap & Teknologi, bygga en figur som omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi. Övningen ger eleverna möjlighet att arbeta med mekanik och stabila konstruktioner. Eleverna tränar sin förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Berör ur centralt innehåll i LGR11 (reviderad 2017) åk 7-9: Teknik • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system. • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. • Tekniska lösningar för hållfasta konstruktioner t.ex. balkformer. Aktiviteten pågår i 1 timme och 30 minuter.

3D-teknik och innovationer åk gymnasieskola

Välkommen till ett besök med fokus på ny teknik! Här får klassen uppleva två infallsvinklar på teknik och utveckling. Den ena är att titta närmare på 3D teknik och visualisering, exempelvis 3D-skrivare och Virtual Reality. Nästa del bottnar i kreativitet och nytänkande. Här får gruppen arbeta med uppgifter som har fokus på innovationer och utveckling. Aktiviteten pågår i 1 timme och 30 minuter.

Dela