Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Personal inom primärvård, socialtjänst, tandvård, elevhälsa, habilitering.

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Externa föreläsare på utbildningen

0,00 SEK

Personal från Transkulturellt Centrum

0,00 SEK

Endast anställda på TC får anmäla sig på denna prisgrupp