Epilepsi

Epilepsi

Onsdag, 23 maj 2018 klockan 12:00

Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Inbjudan till symposium

Ta del av det senaste om epilepsi, den vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomen. Symposiet informerar om den nya definitionen och klassifikationen av epilepsi, ger uppdaterade riktlinjer för utredning och behandling och diskuterar olika vårdgivares roll mot bakgrund av nya nationella riktlinjer.

Välkommen till en intressant eftermiddag!

Program den 23 maj

 • 12:00 – 13:00 Registrering och lättare lunch
 • 13:00 – 13:10 Inledning. Prof. Torbjörn Tomson, Karolinska institutet
 • 13:10 – 13:30 Epilepsi: Ny definition och klassifikation. Docent Johan Zelano, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • 13:30 – 13:55 Utredning av misstänkt epilepsi. Prof. Kristina Malmgren, Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Tommy Stödberg, bitr. överläkare, Karolinska universitetssjukhuset
 • 13:55 – 14:20 Epidemiologi. Prof. Lars Forsgren, Norrlands universitetssjukhus
 • 14:20 – 14:50 Kaffe
 • 14:50 – 15:15 Läkemedelsbehandling: när, hur och med vad? Prof. Torbjörn Tomson, Karolinska institutet samt Med. dr Olof Rask, Universitetssjukhuset i Lund
 • 15:15 – 15:40 Epilepsikirurgi: Effektivt men underutnyttjat. Med. dr. Anna Edelvik, samt Doc. Tove Hallböök, båda Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • 15:40 – 15:50 Bensträckare
 • 15:50 – 16:15 Neurostimulering och kostbehandling vid svårbehandlad epilepsi. Doc. Eva Kumlien, Akademiska sjukhuset samt Med dr. Maria Dahlin, Karolinska universitetssjukhuset
 • 16:15 – 16:40 Nationella riktlinjer och SBU-rapport: Vem gör vad i utredning och behandling av epilepsi? Projektledare Anna Lord Socialstyrelsen, projektledare Sten Antilla SBU, med. dr Ulla Lindbom Karolinska universitetssjukhuset, doc. Ingrid Olsson Sahlgrenska universitetssjukhuset.
 • 16:40 – 17:00 Sammanfattning och frågor till panelen
Moderator: Professor Torbjörn Tomson, Karolinska institutet
 
Programansvariga: Torbjörn Tomson, Karolinska institutet samt Läkartidningen

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se

Utställare

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms