event-cover-image

En konstnärs perspektiv på en textilhistorisk miljö och att närma sig en plats genom konstnärligt arbete

Eventet är inte tillgängligt.