event-cover-image

En enkel modell för ergonomiutvärdering - att analysera och hantera produktionsförändringar utifrån ett människa-teknik-organisation-perspektiv

Eventet är inte tillgängligt.