Effektiva digitala möten

Konkreta tips, metoder och checklistor för effektiva digitala möten med aktiva deltagare

Eventet är inte tillgängligt.