Distansutbildning företagslärling VVS-montör

Distansutbildning företagslärling VVS-montör

DU KAN FORTFARANDE BOKA PLATS PÅ UTBILDNINGEN SOM STARTADE I JANUARI, MEN SNABBA PÅ!

Nu finns äntligen teorin för företagslärlingar VVS som distansutbildning. VVS Akademien i Katrineholm AB erbjuder de teoretiska kurserna för yrkesinriktningen på distans. Distansutbildningen motsvarar VVS- och fastighetsprogrammets kurser, följer uppställda branschkrav och är ett flexibelt alternativ till den traditionella teoriutbildningen. 

Undervisningen sker i en internetbaserad lärplattform, där lärlingen får olika uppgifter att läsa, utföra och tentera. I lärplattformen sker också kommunikation med läraren som svarar på frågor och stöttar i studierna. Varje företagslärling ingår i en studiegrupp som i lärplattformen kan dela med sig av erfarenheter och diskutera lösningar.

Studierna följer en strukturerad form med fyra kursperioder som vardera avslutas med tentamen och muntligt prov. Utbildningen löper över 72 veckor och den egna studietiden beräknas till omkring 600 timmar totalt, 5-10 timmar per vecka beroende på förkunskaper. 
Under utbildningstiden träffas hela studiegruppen vid tre tillfällen i Katrineholm. Vid dessa träffar går man tillsammans igenom den aktuella kursperioden och startar upp nästa.

Distansutbildningen riktar sig till företagslärlingar som har anställningsavtal och utbildningsavtal. Det praktiska yrkeslärandet ansvarar som vanligt företaget och en handledare för. Handledarens roll är i huvudsak att handleda lärlingens utveckling i det framtida yrket och se till att utbildningen på företaget sker i enlighet med VVS-YN:s krav. Handledaren ska även vara delaktig i delar som berör distansutbildningen, som stöd finns en handledarinformation.

Kursavgiften delas upp i fyra delar och faktureras en månad före varje utbildningsperiod. I kursavgiften ingår åtkomst till lärplattform, läromedel, pedagogisk hjälp, kunskapskontroller och tentamen. I priset ingår även förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika vid de tre träffarna. Boende och resor till och från kursorten ingår ej.

Kurser i distansutbildningen: VVS-teknik grund, VVS-teknik 1, VVS-teknik 2, VVS-teknik 3, Praktisk Ellära, Gymnasiearbetet.

Kurser som inte ingår i distansutbildningen men som är kurskrav för att kunna bli Branschcertifierad VVS-montör: Engelska 5 (100 p), Matematik 1 (100 p), Svenska 1 (100 p) eller Svenska som andraspråk 1 (100 p), VVS - svets och lödning rör (100 p) eller Svets grund (100 p), VVS - gassvetsning rör (100 p).

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal
Det går inte längre att göra bokningar till eventet

Dela