Detaljhandelns betydelse för stad och landsbygd

Fredag, 5 april 2019 klockan 08:00

Svensk Handel, Regeringsgatan 60, Stockholm

Detaljhandelns betydelse för stad och landsbygd

Handeln står för 11 procent av Sveriges BNP, av jobben och av offentliga sektorns totala skatteintäkter. Handeln är alltså en viktig del av ekonomin. Samtidigt finns det andra värden som på olika platser gör handeln ännu viktigare. Handeln kan förutom att bidra med jobb, skatteintäkter och ekonomisk tillväxt också bidra med konkurrenskraft till regioner, skapa mångfald och ge liv till landsbygd. Handelsrådet och HUI Research bjuder in till ett frukostseminarium där dr. Özge Öner berättar mer om sin forskning om handelns betydelse för välfärden i stad och glesbygd. Vi får också lyssna till Stina Qubti- från den framgångsrika secondhandkejdan "Busfrö Nytt och bytt"  och Elisabet Elmsäter Vegsö, Näringspolitisk expert från Svensk Handel.

Varmt välkommen till ett frukostseminarium och workshop fredagen den 5 april

HUI Research och Handelsrådet bjuder in till ett frukostseminarium (även webbsänt) den 5 april i Stockholm där Forskare Özge Öner berättar om detaljhandelns betydelse för samhällets välfärd i stad och glesbygd. Efter seminariet erbjuds möjligheten att stanna kvar för att delta vid och lyssna till en fördjupad diskussion vid en workshop som leds av HUI. Workshopen kommer bland annat att innehålla förberedda frågeställningar och gruppdiskussioner. (Delar av seminariet hålls på engelska)

Om forskningen

Genom att använda data som är både sofistikerad och omfattande går det att visa på vad som avgör detaljhandelns betydelse för sysselsättningen, regional utveckling och hur attraktiv en plats är. I sin forskning undersöker Özge hur detaljhandeln påverkar på olika geografiska nivåer i Sverige (till exempel stadsdelar, stads- och landsbygdskommuner samt funktionella regioner).  Målet är att identifiera vilken roll detaljhandeln spelar för arbetsmarknaden, den regionala utvecklingen och platsers attraktivitet. Syftet med projektet är att undersöka detaljhandelns funktion och roll i Sveriges stads- och landsbygdsregioner med avseende på sysselsättning, regional utveckling och attraktivitet för att ta fram kvalificerade beslutsunderlag för aktörer inom handeln.

Talare:

Dr. Özge Öner- forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och University Lecturer vid University of Cambridge.

Stina Qubti- Grundare av "Busfrö Nytt och bytt"  

Elisabet Elmsäter Vegsö- Näringspolitisk expert, arbetar med stads- och platsutveckling samt besöksnäringsfrågor på Svensk Handel.

Datum: Fredagen den 5 april

08.00: Frukost
08.30: Seminariestart
09.45: Workshop på temat Detaljhandelns betydelse. Ca 1 timme (valbar)

Plats: Regeringsgatan 60 (Svensk Handels lokaler), Stockholm.

Anmälan sker senast den 3 april.

Delar av seminariet hålls på engelska.

Frågor om seminariet besvaras av:

Josef Gäreskog, HUI Research
josef.gareskog@hui.se
070-260 80 81

Lena Strålsjö, Handelsrådet
Lena.stralsjo@handelsradet.se
010-471 85 99


Välkommen!

Bokningstyp Antal

Frukostseminarium "Detaljhandelns betydelse för stad och landsbygd" 5 april

Få kvar

Webbinarium (distans) "Detaljhandelns betydelse för stad och landsbygd" 5 april

Workshop 9.45-10.45

Kostnadsfritt