Depressionsbehandling - var står vi idag?

Depressionsbehandling - var står vi idag?

Onsdag, 21 oktober 2020 klockan 12:55

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan webbseminarium 

Depression har alltmer kommit i förgrunden som en av de vanligaste orsakerna till funktonsnedsättning och sjukskrivning. Begreppet depression täcker dock många olika former av psykisk ohälsa och behöver handläggas på olika sätt beroende på vem och vad det handlar om.

Vid det här seminariet får du en uppdatering om aktuella behandlingsstrategier.

Seminariet sänds via Zoom och frågor ställs till moderatorn via chattfunktionen. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.50.

Välkommen till en intressant eftermiddag. 

Preliminärt program den 21 oktober

  • 13.00-13.05  Inledning.  Docent Margaretha Bågedahl Strindlund, Läkartidningen 
  • 13.05-13.35  Vad är en depression? Fd universitetslektor med dr Björn Mårtensson,   Karolinska institutet 
  • 13.35-14.05  När är en depression bipolär och vad gör man då? Professor Mikael Landén, Göteborgs universitet 
  • 14.05-14.45  Depressionsbehandling - vad gör man när SSRI inte fungerar? Överläkare med dr Mikael Tiger, Mottagningen för affektiva sjukdomar II, Norra Stockholms psykiatri.
  • 14:45-15.00 Bensträckare
  • 15.00-15.30  Depression hos barn och unga - praktiska råd om diagnostik och behandling. Överläkare doktorand Anna Santesson, BUP Halland  
  • 15.30-16.00  Basbehandling och tilläggsbehandling vid depression hos äldre. Med dr, specialistläkare i geriatrik och psykiatri Mikael Ludvigsson, Linköpings universitet
  • 16.00-16.30  Avslutning och frågor till panelen

Moderator: fd universitetslektor med dr Björn Mårtensson
Programansvarig: Docent Margaretha Bågedahl Strindlund

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Ordinarie pris

695,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

595,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

395,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

395,00 SEK

exkl. moms 25%