Depressionsbehandling - var står vi idag?

Depressionsbehandling - var står vi idag?

Onsdag, 21 oktober 2020 klockan 12:00

SF Bergakungen, Skånegatan 16 b, Göteborg

Inbjudan till seminarium i Göteborg

Depression har alltmer kommit i förgrunden som en av de vanligaste orsakerna till funktonsnedsättning och sjukskrivning. Begreppet depression täcker dock många olika former av psykisk ohälsa och behöver handläggas på olika sätt beroende på vem och vad det handlar om.

Vid det här seminariet får du en uppdatering om aktuella behandlingsstrategier.

Välkommen till en intressant eftermiddag. 

Program den 21 oktober

  • 12.00-13.00  Registrering och lunch
  • 13.00-13.05  Inledning.  Docent Margaretha Bågedahl Strindlund, Läkartidningen 
  • 13.05-13.35  Vad är en depression? Fd universitetslektor med dr Björn Mårtensson,   Karolinska institutet 
  • 13.35-14.05  När är en depression bipolär och vad gör man då? Professor Mikael Landén, Göteborgs universitet 
  • 14.05-14.45  Depressionsbehandling - vad gör man när SSRI inte fungerar? Överläkare med dr Mikael Tiger, Mottagningen för affektiva sjukdomar II, Norra Stockholms psykiatri.
  • 14:45-15.15  Kaffe
  • 15.15-15.45  Depression hos barn och unga - praktiska råd om diagnostik och behandling. Överläkare doktorand Anna Santesson, BUP Halland  
  • 15.45-16.15  Basbehandling och tilläggsbehandling vid depression hos äldre. Med dr, specialistläkare i geriatrik och psykiatri Mikael Ludvigsson, Linköpings universitet
  • 16.15-16.45  Avslutning och frågor till panelen

Moderator: fd universitetslektor med dr Björn Mårtensson
Programansvarig: Docent Margaretha Bågedahl Strindlund

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe.  Specialkost måste meddelas vid anmälan för att restaurangen skall kunna tillmötesgå önskemålen.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%