Den datadrivna Marknadsavdelningen

Den datadrivna Marknadsavdelningen

Fredag, 30 augusti 2019 klockan 07:15

Företagsmötet - Elite Stadshotellet , Stora Torget 7, Västerås

Från rationella nyttomaximerade individer till emotionella varelser som väljer varumärken tillgängliga i vårt medvetande

Välkommen på ett unikt föredrag som vänder upp och ner på många missuppfattningar och påstådda sanningar, men som ökar din förmåga att bygga ditt varumärke och skapa lönsamhet i ditt företag.

De senaste 50 årens forskning har givit oss nya insikter om konsumenternas beteenden. Nobelpristagare som Daniel Kahneman, Herbert Simon och Richard Thaler menar att det vi lär ut i företagsekonomi och marknadsföring är felaktigt.

Med stöd av ett omfattande datamaterial kan forskarna idag konstatera att konsumenter inte är rationella nyttomaximerande individer som med stor omsorg väljer produkter. I rollen som konsumenter är vi i högsta grad emotionella varelser som väljer varumärken tillgängliga i vårt medvetande.

Fredrik Hallberg är en av Sveriges mest seniora kommunikationsstrateger med digital bakgrund och han har i mer än 20 år varit verksam på några av landets största mediebyråer. Fredrik arbetar idag som Managementkonsult men har en bakgrund som forskare och är frekvent anlitad talare. 

 

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Medlemmar

0,00 SEK

Gäst

350,00 SEK

exkl. moms 25%