Dagen mot diskriminering i Norrköping

Dagen mot diskriminering i Norrköping

Onsdag, 23 oktober 2019 klockan 09:00

Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping

Byrån mot diskriminering i Östergötland anordnar årligen Dagen mot diskriminering där vi genom olika teman lyfter frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter.

I år kommer vi belysa diskriminering inom vården med fokus på bemötande. I de diskrimineringsärenden som kommer in till Byrån har vi sett att anmälningar inom hälso- och sjukvården ofta handlar om upplevelser av att bli sämre bemött än andra. När mötet med vården upplevs som besvärligt beror det sällan på att patienten utsatts för medveten diskriminering. Det beror istället ofta på omedvetna faktorer som resulterar i en diskriminerande handling.

Mot denna bakgrund vill vi lyfta hur diskriminering inom vården kan se ut och hur vårdgivare genom ett normkritiskt bemötande kan förebygga diskriminering.

Förmiddagen kommer att disponeras på följande sätt:

09.00-10:30 » Föreläsning: diskrimineringslagen och diskussion kring patienters och vårdpersonals upplevelser av diskriminering i vården 

10:30-11.00 » Fika

11.00-12:30 » Panelsamtal: vilka problem och utmaningar finns inom vården och hur vi kan arbeta med bemötande och jämlik vård i praktiken

Årets paneldeltagare är: Ulrika Swartling representant för Etikrådet Region Östergötland, Helena Balthammar representant för Region Östergötland, Margareta Kristenson från Linköpings universitet, professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap, samt en representant från Funktionsrätt Östergötland.

Välkommen till dagen mot diskriminering i Norrköping!


Bra att veta!

Sista anmälningsdag 15 oktober. Vi har begränsat antal platser, först till kvarn!

Eventet är kostnadsfritt, om du inte kan delta måste du avanmäla dig senast en dag innan, annars kommer vi att debitera en avgift på 100 kr. 

Vi kommer även att uppmärksamma dagen i Linköping, genom föreläsning och workshop som kommer att beröra samma tema. Detta kommer att äga rum den 16/10-2019, se länken i utskicket för mer information och anmälan.

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Dagen mot diskriminering, 23 oktober