Dagen mot diskriminering i Linköping

Dagen mot diskriminering i Linköping

Onsdag, 16 oktober 2019 klockan 13:00

Konsert och Kongress, sal Sonaten, Konsistoriegatan 7, Linköping

Byrån mot diskriminering i Östergötland anordnar årligen Dagen mot diskriminering där vi genom olika teman lyfter frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter.

I år kommer vi att belysa diskriminering inom vården med fokus på bemötande. I de diskrimineringsärenden som kommer in till Byrån har vi sett att anmälningar inom hälso- och sjukvården ofta handlar om upplevelser av att bli sämre bemött än andra. När mötet med vården upplevs som besvärligt beror det sällan på att patienten utsatts för medveten diskriminering. Det beror istället ofta på omedvetna faktorer som resulterar i en diskriminerande handling.

Mot denna bakgrund vill vi lyfta hur diskriminering inom vården kan se ut samt hur vårdgivare genom ett normkritiskt bemötande kan förebygga diskriminering.

Eftermiddagen kommer att disponeras på följande sätt:

13.00-14:30 » Föreläsning om diskrimineringslagen och diskussion kring patienters upplevelser  av diskriminering i vården. Deltagarna får diskutera olika fall av diskriminering med fokus på bemötande. 

14:30-15.00 » Fika 

15.00-16:30 » Diskriminering av personal inom vården: diskussion om vårdgivares rättigheter samt skyldigheter, och hur vårdgivare kan arbeta med normkritiskt bemötande.

Välkommen till dagen mot diskriminering i Linköping!


Bra att veta!

Sista anmälningsdag 8 oktober. Vi har begränsat antal platser, först till kvarn!

Eventet är kostnadsfritt, om du inte kan delta måste du avanmäla dig senast en dag innan, annars kommer vi att debitera en avgift på 100 kr.

Vi kommer även att uppmärksamma dagen i Norrköping, genom föreläsning och panelsamtal som kommer att beröra samma tema. Detta kommer att äga rum den 23/10-2019, se länken i utskicket för mer information och anmälan.

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Dagen mot diskriminering, 16 oktober

Dela