Byggteknik för icke Byggare

Byggteknik för icke Byggare

Flera tillfällen

Stockholm - Malmö - Göteborg

> 5-6 mars i Malmö 2019 NY
> 3-4 april i Stockholm - 2019
> 9-10 maj i Göteborg - 2019

Denna kurs har som mål att öka kunskapen om hur en byggnad fungerar ur ett tekniskt perspektiv och därigenom öka kursdeltagarnas kunskaper att medverka i olika typer av fastighetsprojekt. Varje kurs är på en dag och du väljer om du vill gå en eller två dagar. Första kursdagen går vi igenom planering, byggande, projekt och byggnader, ritningar mm. Andra kursdagen fokuserar på drift-, miljö- och förvaltningsteknik.  Även ombyggnad och energirenovering tas upp i kurs två.

Teori varvas med korta gruppdiskussioner där utgångspunkten och problemställning fås från olika typer av vanligt förekommande problem eller projekt. 

Programfolder- PDF
Film om kursen

> Kurserna är fristående - rabatt ges om du väljer att gå på båda!Kurserna vänder sig till dig som arbetar i bygg- och fastighetssektorn men som inte dagligen berörs av bygg-, teknik- och installationsfrågor.


Målgruppen utgörs av t.ex: ekonomer, ekonomiska förvaltare, jurister, mäklare, lantmätare, inredare, försäljare, marknadsförare, affärsutvecklare, projektledare, värderare, administratörer m.fl. KURSLEDARE: 


Göran Werner, sektionschef på WSP Environmental i Stockholm
Kurt Möller, arbetar som konsult på WSP Environmental i Göteborg

 

Bokningstyp Pris Antal

5-6 mars i Malmö

8995,00 SEK

exkl. moms 25%

Endast 5 mars i Malmö

5495,00 SEK

exkl. moms 25%

Endast 6 mars i Malmö

5495,00 SEK

exkl. moms 25%

3-4 april i Stockholm

8995,00 SEK

exkl. moms 25%

Endast 3 april i Stockholm

5495,00 SEK

exkl. moms 25%

Endast 4 april i Stockholm

5495,00 SEK

exkl. moms 25%

9-10 maj i Göteborg

8995,00 SEK

exkl. moms 25%

Endast 9 maj i Göteborg

5495,00 SEK

exkl. moms 25%

Endast 10 maj i Göteborg

5495,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms

Dela