Byggnation för en hållbar framtid

Byggnation för en hållbar framtid

Tisdag, 12 november 2019 klockan 08:30

Ekocentrum , Aschebergsgatan 44, Göteborg

Inbjudan 

Seminariet ger dig information och värdefull kunskap om hur Informationscentrum för hållbart byggande(ICHB) kan hjälpa dig i processen, med nya kontakter, goda exempel och hur du kan bidra med idéer till fortsatt acceleration. Kolla in på www.ichb.se


Vi kommer besöka BRF Viva. Ett nyproducerat bostadsområde som haft inflyttning 2019.

Brf Viva är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt.

Åtgärderna gäller solcellsanläggning, egenproducerade el, energieffektiv ventilation, smarta avfallssystem, livscykelanalyserad byggnadskonstruktion och olika typer av cykel- och bilpooler.

Riksbyggen testar även som första aktör en ny typ av betong med betydligt lägre klimatpåverkan. Lagring av el i begagnade bussbatterier finns även på Brf Viva

Seminariet vänder sig till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, beställare, konsulter, ingenjörer, arkitekter, byggprojektledare, förvaltare eller driftstekniker och energi- & klimatrådgivare.
 

Program

08:30 Drop in med kaffe och smörgås

09:00 Välkomna, information från Ekocentrum och Energikontor Väst. Daniel Hårdfelt Energikontor Väst

09:20 Information om stöd energieffektivisering, Pedram Farhang Energikontor Väst

09:45 Presentation av informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) - Johan Nuder

  • Vilken klimatpåverkan har Bygg- och fastighetssektorn?
  • Var ”läcker det hållbarhet” någonstans?
  • Hur får vi det att hända?
  • Vilka är utmaningarna för hållbart byggande?
  • Vad hittar du på Informationscentrum för
    hållbart byggande?
  • Diskussion — hur tar vi oss förbi utmaningarna mot
    ett hållbart byggande i stor skala?

12:00 Lunch

13:00 Presentation samt studiebesök av BRF Viva

Brf Viva är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt.

Åtgärderna gäller solcellsanläggning, egenproducerade el, energieffektiv ventilation, smarta avfallssystem, livscykelanalyserad byggnadskonstruktion och olika typer av cykel- och bilpooler.

15:00 Avslut

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Seminarium