Butikssäkerhet med kunden och medarbetaren i fokus

Torsdag, 26 oktober 2017 klockan 07:30

HUI Research, Drottninggatan 56, Göteborg

Säkerhet är en ständigt aktuell fråga inom handeln. Med hjälp av modern teknik kan forskning sätta fokus på förebyggande åtgärder som ger en bättre kundupplevelse.


HUI Research, Handelsrådet och Centre for Retailing vid Göteborgs universitet bjuder in till frukostseminarium med universitetslektor Anita Radon den 26 oktober i Göteborg.

På samma sätt som kundmötet är viktigt i handeln, är det av stor vikt att kunden känner sig trygg. Handeln tar ett stort ansvar för att kunder, medarbetare och leverantörer ska vara trygga när de besöker butiker och handelsområden, men frågan är komplex. Det finns en risk för att handlare hamnar i händerna på aktörer med ett egenintresse i att sälja in allehanda säkerhetssystem som inte alltid är de bästa för handeln, dess medarbetare och kunder. Mer kunskap och forskning behövs för att undersöka handelssäkerhet med fokus på kundupplevelse, kompletterat med åtgärder mot svinn, snatteri, andra brott eller brottsförsök.

I dag finns det stora möjligheter att öka tryggheten genom att ta tillvara den potential som detaljisterna har i sina medarbetare och fysiska lokaler. Genom modern teknik (till exempel eye-tracking, RFID och CCTV i kombination med stordata) kan forskning sätta fokus på förebyggande åtgärder och säkerhet i ett bredare perspektiv.

Anita Radon, Fil.Dr. är universitetslektor i företagsekonomi och Akademisk föreståndare för Swedish Institute for Innovative Retailing vid Högskolan i Borås. Anita disputerade vid Stockholms universitet med en avhandling om lyxvarumärken på nätet. Hennes forskning rör sig i gränslandet mellan kommunikation och konsumtion och fokuserar på varumärken och digitalisering.

 

Tid och plats:

Torsdagen den 26 oktober  kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). Drottninggatan 56 (HUI Research), Göteborg.

Observera att antalet platser är begränsat. Anmäl dig senast den 24 oktober.

 

Frågor om seminariet besvaras av:

Johan Larsson, HUI Research
08-762 72 87

Jenny Dahlerus, Handelsrådet
010-471 86 29


Välkommen!

Bokningstyp Antal

Frukostseminarium

Kostnadsfritt