BRIC - ByggRöra I Centrum

BRIC - ByggRöra I Centrum

Tisdag, 7 maj 2019 klockan 07:30

Rådhussalen, Rådhuset, Bäckgatan , Varberg

Vi har skapat ett informationsforum - ByggRöra i Centrum, BRIC - en mötesserie för dig som företagare och fastighetsägare i centrala Varberg.

Här får du koll på alla projekt som påverkar gator och trafiken i centrum i samband med stadsutvecklingsprojektet.

Samtidigt har du möjlighet att ge dina inspel till projekten så att vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa en attraktiv stadskärna under byggtiden för Varbergstunneln, Västerport och andra projekt.

 

Tredje träffen är den 7 maj, kl 07.30 - 09.30 i Rådhussalen.

Vi startar med information som följs av diskussion och frågestund.

 

·         Vad har hänt sen sist?

-          Vilka jobb är igång i centrum, skyltning och p-platser

·         Nytt parkeringsledningssystem

·         Parkeringsstrategi

·         Vad händer på Östra Hamnvägen i höst?

·         Varbergskarten

-          Stadsutvecklingsprojektet samt hur hittar jag trafikavstängningar och vägarbeten

·         Västra Vallgatan vid stationen

 

Kom med dina inspel till projekten så att vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa en attraktiv stadskärna under byggtiden för Varbergstunneln, Västerport och andra projekt.

 

Vi bjuder på kaffe med frukostmacka.

Bokningstyp Antal

Rådhussalen

Kostnadsfritt

Dela