event-cover-image
Brewskival 2022

Brewskival 2022

Friday 12 August 2022, at 13:00

Brewskival, Cindersgatan 8, Helsingborg

TICKETS FOR THE SAME DAY SOLD AT THE ENTRANCE

SATURDAY TICKETS AVAILABLE

Welcome to our beer festival 2022 in Helsingborg! The festival will take place outside our brewery; there will be craft beer, food and good people! During 2019 we hosted aprox 7800+ guests during three wonderful days! 
You need to buy a ticket before entry, no tickets availalbe on the day.
You can also pre-purchase your tokens to save time standing in line or buy them at the festival. 1 token costs 30SEK and give you 1 sample (10-15cl). 

Friday 12th Aug | 13-21 
Saturday 13th Aug | 13-21 
Sunday 14th Aug | 12-16 | FREE ENTRANCE **

** Sunday is an extra bonus day with FREE ENTRANCE for Brewskival and is a reduced version of this festival where we serve what we have left from the two first days + some additional Brewski's and there will be food. We will have about 20 taps pouring from our crew, no brewers is forced to pour on the Sunday :) You need to bring a festival glass from the previous days or purchase a new festival glass at the festival. 

ATTENTION, ONLY CARD PAYMENTS. CASH FREE ZONE. 

Välkommen till vår utomhusfestival 2022 i Helsingborg! Festivalen äger rum utanför vårt bryggeri; det kommer finnas hantverksöl, mat & glada människor! Under 2019 så välkomnade vi ca 7800+ gäster under tre underbara dagar!
Du behöver köpa ditt inträde innan du kommer, det finns inga biljetter tillgängliga på plats. Du kan köpa sina öltokens på plats eller så förbokar du dem här så slipper du köa när du kommer in. En token kostar 30kr/st och ger dig 1 smakprov (10-15cl). 

Fredag 12 Aug | 13-21 
Lördag 13 Aug | 13-21 
Söndag 14 Aug | 12-16 | FRITT INTRÄDE **

** Söndagen är en extra bonus dag för Brewskival och är en reducerad version av festivalen där vi serverar vad vi har kvar från de två första dagarna + några extra Brewski's. Vi kommer att ha cirka 20 kranar som vi själva håller igång. Inga bryggerier tvingas att servera öl på söndagen, med lite tur finns många av dom kvar som gäster istället. Det kommer att finnas mat på plats på söndagen, dock ett mindre utbud. Du måste ha ett festivalglas för att kunna köpa prover på plats. Ta med dig ditt glas från dagarna innan, förköp ditt glas online eller köp ett glas på plats.

ENDAST KORTBETALNING, EJ KONTANTER! 

Attending Breweries / Deltagande Bryggerier 
We're expecting a minimum of 100 breweries from all over the world! Here are those already announced, more come Follow us on Social media to find out more!

Gueuzerie Tilquin Belgium
Garden Brewery Croatia
ÅBEN Denmark
Amager Bryghus Denmark
Baghaven Brewing and Blending Denmark
Ebletoft Gårdbryggeri Denmark
Gamma Brewing Denmark
Mikkeller HQ Denmark
Penyllan Denmark
People Like Us Denmark
To Øl Denmark
WarPigs BrewPub Denmark
Põhjala Estonia
Ant Brew Finland
ETKO Finland
Pien Brewing Finland
Atelier Vrai (formerly Atelier der Braukünste) Germany
Blech Brut Germany
Fuerst Wiacek Germany
Schneeeule Germany
Sudden Death Germany
Seven Island Brewery Greeece
FIRST The Craft Beer Co. Hungary
ZiP Brewhouse Hungary
The Brothers Brewery Iceland
Whiplash Ireland
Arpus Brewing Co Latvia
Compañía Cervecera Hércules Mexico
Haandbryggeriet Norway
Lervig Norway
Monkey Brew Norway
Salikatt Norway
Browar Maryensztadt Poland
Browar Stu Mostrow Poland
   
All in brewing Sweden
Apex Brewing Co Sweden
Åre Bryggcompagni Sweden
Attic Meadery Sweden
Beerbliotek Sweden
Benchwarmers Brewing Co. Sweden
Brekeriet Sweden
Brewski Sweden
Brygghuset Finn Sweden
Chad Brewing Sweden
Crooked Moon Brewing Sweden
Duckpond Brewing Sweden
Dugges Bryggeri Sweden
Elmeleven Sweden
Eskilstuna Ölkultur Sweden
Friends Company Sweden
Fruktstereo Sweden
Helsingborgs Bryggeri Sweden
Hop Notch Brewingv Sweden
Hyllie Bryggeri Sweden
Malmö Brewing Co. Sweden
Nerd Brewing Sweden
Nynäshamns Ångbryggeri Sweden
O/O Brewing Sweden
Omnipollo Sweden
Oppigårds Bryggeri Sweden
Örebro Brygghus Sweden
RÅÅ Bryggeri Sweden
Remmarlöv Gårdsbryggeri Sweden
Rocket Brewing Sweden
Sahtipaja Sweden
Stigbergets Bryggeri Sweden
Stockholm Brewing Co. Sweden
Svartbergets Fjällbryggeri Sweden
Tempel Brygghus Sweden
Ten Hands Brewing Sweden
underjord Sweden
Uppsala Brygghus Sweden
Vingården i Klagshamn Sweden
Brew York UK
Kernel UK
Mikkeller Brewpub London UK
Neon Raptor UK
Newbarns Brewery UK
Three Hills Brewing UK
Verdant Brewing Co UK
Varvar Brew Ukraina
18th Street Brewery USA
2nd Shift Brewing USA
7venth Sun Brewery USA
Angry Chair Brewing USA
Arclight Brewing Company USA
B. Nektar Meadery USA
Barclay Brewing USA
Barrier Brewing Co. USA
Commonwealth Brewing Co USA
Cycle Brewing USA
Finback Brewery USA
Fonta Flora Brewery USA
Forager Brewery USA
Lawless Beer USA
Mikerphone Brewing USA
Mikkeller SD USA
Narrow Guage Brewing Company USA
Ology Brewing Co USA
Other Half Brewing USA
Recycled Brewing Co USA
Saint Errant Brewing USA
Short Throw Brewing USA
Sour Cellars USA
Speciation Artisan Ales USA
Superstition Meadery USA
Taproom Beer Co USA
TBBC USA
Timber Ales USA
Transient Artisan Ales USA
Tripping Animals USA
Voodoo Brewery USA


Follow us for more info at / Följ oss för mer information: http://info.brewskival.se

FAQs

What actions will get me thrown out? Vilket beteende kommer att resultera i att jag måste lämna området?

Read more here: Brewskival Code of Conduct 

We will not accept any harassment, discrimination or intimidation of any kind. Be kind to your fellow visitors, to the Crewski, brewers and people of all kinds. Everyone is welcome at Brewskival, and anyone who says otherwise in comments, actions or slurs will be asked to leave the festival area. Also, drink responsibly, anyone too drunk to walk and talk straight will have to be asked to leave. 

Vi accepterar inga trakasserier, diskriminering eller hot av något slag. Var snäll mot dina medbesökare, mot Crewski, bryggare och människor av alla slag. Alla är välkomna på Brewskival och den som säger något annat i kommentarer, handlingar eller öknamn kommer att eskorteras ut från festivalområdet. Dessutom, drick med måtta den som är för full för att gå eller tala rakt kommer behöva lämna området.

Can we smoke at Brewskival / Kan vi röka på Brewskival?

No. This is a non-smoking zone due to Swedish law. / Nej, detta är en rökfrizon enligt svensk lag. 

Are there ID or minimum age requirements to enter the event? Är det åldergräns?

Yes, 18 years required, bring a photo ID - Ja, 18 år, medtag leg.

When is last orders? När är sista beställningen?

We pour the last glas at closing time. Then you have 30 min drink-up time before you have to leave. - Vi serverar sista glaset vid stängningstid och sedan har man 30 minuter på sig att dricka upp och lämna området. 

What can I NOT bring into the Brewskival? Vad får du inte ta med dig till Brewskival? 

You can not bring any alcohol to the event, no beverages in opened bottles/cans no matter if the labvelsays alcoholfree, no weapons of any kind - Du får ej medtaga egen alkohol, ingen dryck alls i öppen flaska/burk oavsett om det står alkoholfri på paketen, inga vapen av någon sort. 

What's the refund policy? Har ni återköp?

No, There is no refund or changes of any ticket type. - Nej, Det är inga återköp eller byten på någon biljetttyp. 

Do I have to bring my printed ticket to the event? Behöver jag printa biljetten?

No, You need to bring your ticket in some form, either printed or in your mobile. If we can NOT scan the ticket it is considered as invalid. - Nej, Du måste ha en biljett i någon form med dig, antingen utskriven eller på din mobil. Om vi INTE kan skanna din biljett anses den ogiltlig. 

Is it ok if the name on my ticket or registration doesn't match the person who attends? Kan någon annan gå på festivalen med min biljett?

Yes, the ticket can be used by someone else as long as the person is over 18. - Ja, din biljett kan användas av vem som helst, så länge personen är över 18 år. 

Can we bring our children? Kan vi ta med våra barn?

No, As much as we love children, this is not the ideal place for them. We make exceptions for infants that cannot walk on their own and stays in their stroller. We know, usually infants can't walk on their own, but just to be extra clear, children running around in the festival area is not allowed, no matter their age - Nej, Hur mycket vi än älskar barn, så är inte detta den optimala miljön för dem. Vi gör dock undantag för spädbarn som ännu inte kan gå och som ligger kvar i sin vagn. Vi vet, normalt sett kan inte spädbarn gå på egna ben, men bara för att vara extra tydliga, barn som springer omkring på festivalområdet är inte tilllåtna oavsett ålder. 

Can we bring our dog? Kan vi ta med vår hund?

Yes, dogs are welcome as long as they are on a leash. You are responsible for making sure that your dog does not hinder or scare other guests. - Ja, hundar är välkomna så länge de är kopplade. Du ansvarar för att din hund inte skrämmer eller är i vägen för andra gäster.

What will you do if there is bad weather? Vad gör ni om det är dåligt väder?

Don't even think about this! But as you already did... We have tents, lots of them. We have beer, lots of it. Dress warm, stay happy. - Tänk inte ens tanken! Men eftersom du redan har gjort det... Vi har massor med tält, vi har massor med öl. Klä dig varmt & håll humöret uppe! 

Is there parking availabe? Finns parkering?

Yes, It is possible to park on the streets around the event. However as this is a beer festival, we recommend that you leave the car at home. - Ja, Det finns möjlighet att parkera på gatorna runt området. Men eftersom detta är en ölfestival så rekommenderar vi att du lämnar bilen hemma. 

How can I get to and from the event without a car? Hur tar jag mig till festivalen utan bil? 

There are plenty of public tranport options available. The no 22 bus stops just outside, and the no 1 and 2 bus stop close by at Gåsebäcken. You can also take a short walk from Gustav Adolfs Torg (5min), or a slightly longer walk from the central station (15min), or get a scooter. Entry is from Bredgatan. Unless you have already collected your ticket, then entry is from Cindergatan, where the queue is much shorter. 

Det finns gott om olika alternativ för att komma till Brewskival med buss. 22an stannar utanför området vid Rönnowska skolan och 1an och 2an stannar på Gåsebäcken. Man kan också gå en kort promenad från Gustav Adolfs Torg (5min), eller en lite länge promenad från Helsingborgs Central (15min), eller ta en scooter. Ingången finns på Bredgatan. Förrutom för dig som hämtat ut din biljett redan, då är det ingång från Cindersgatan, där kön är mycket kortare. 

Map -How to get to Brewskival


Most Welcome - Varmt välkomna!

 

Booking type Price Quantity Price / Quantity

300.00 SEK

10 Tokens
Go straight for the beer when you arrive, without having to queue up to buy tokens! Tokens can be purchased at the festival as well. 1 token costs 30 SEK and will get you 1 beer taster of 10-15cl.

No refunds of tokens or tickets possible

Please note that this package does not include entry to the festival! You also need to buy a ticket for entry.
The ticket does not have to be used by the person whose name is on it, as long as the person using it is over 18. Please bring photo ID.

10 Tokens
Gå direkt till ölen när du kommer in på festivalen, utan att behöva köa för att löpa tokens! Tokens köps även på plats och säljs för 30kr/st. Ett smakprov öl kostar 1 token och är 10-15cl.

Obs! Ej återköp eller byten av tokens och entrébiljetter.

OBS! Detta paket innehåller inget inträde till festivalen utan detta måste köpas separat. Ett köp av detta paket garanterar ej inträde, så detta paket skall endast köpas om du redan har köpt inträde.
Biljetten är inte bunden till ditt namn och kan överlåtas till någon annan så länge personen är över 18 år. OBS! Medtag legitimation.

Includes: 10 Tokens.

59.00 SEK

Sunday Glass
On the Sunday there is free entry to the festival, but you need a Brewskival glass to drink from. You can bring a glass from one of the previous days, or you can pre-order it here and collect it at the shop when you arrive.

The Sunday is a reduced version of Brewskival, where the Crewski serve a limited selection from 15-30 taps. The beers are what has been left over from the previous days, as well as some fresh Brewskis. There is food available for purchase.

We open at 12 noon and close at 4pm. Tokens can be purchased at the festival or online in advance (buying in advance will mean you can head straight to the beer when you arrive). 1 token costs 30 SEK and will get you 1 beer taster of 10-15cl.

The glass does not have to be collected by the person whose name is on the ticket, as long as the person using it is over 18. Please bring photo ID.
Card payments only, no cash.

Söndags glas
På Söndagen är det gratis inträde, men vi behöver ett Brewskival glas att dricka ur! Du kan ta med dig ett glas från tidigare dagar, eller så förköper du ett här., och löser ut ditt glas i kiosken när du kommer in.

Söndagen är en reducerad version av Brewskival där vi endast kommer ha igång ca 15-30 kranar med öl, det som finns kvar från tidigare dagar och lite extra Brewski öl. Mat finns att köpa på området.

Vi öppnar Kl 12.00 och stänger Kl 16.00 på söndagen. Tokens köps på plats eller så kan du köpa till tokens här redan innan, så slipper du köa när du kommer in. Tokens kostar 30kr/st.
Ett smakprov öl kostar 1 token och är 10-15cl. Extra ölglas säljs på plats.

Glaset är inte bundet i ditt namn och kan överlåtas till någon annan så länge personen är över 18 år. OBS! Medtag legitimation. Endast kortbetalning gäller på plats.

Includes: 1 x Festivalglas.

Share