event-cover-image
Brewskival 2022

Brewskival 2022

Friday 12 August 2022, at 13:00

Brewskival, Cindersgatan 8, Helsingborg

Welcome to our beer festival 2022 in Helsingborg! The festival will take place outside our brewery; there will be craft beer, food and lots of people! You pre-purchase your tokens to save time standing in line or buy them at the festival. 1 token costs 30SEK and give you 1 sample (10-15cl). During 2019 we hosted aprox 7800+ guests during three wonderful days! 

Friday 12th Aug | 13-21 
Saturday 13th Aug | 13-21 
Sunday 14th Aug | 12-16 | FREE ENTRANCE **

** Sunday is an extra bonus day with FREE ENTRANCE for Brewskival and is a reduced version of this festival where we serve what we have left from the two first days + some additional Brewski's and there will be food. We will have about 20 taps pouring from our crew, no brewers is forced to pour on the Sunday :) You need to bring a festival glass from the previous days or purchase a new festival glass at the festival. 

ATTENTION, ONLY CARD PAYMENTS. CASH FREE ZONE. 

Välkommen till vår utomhusfestival 2022 i Helsingborg! Festivalen äger rum utanför ; det kommer finnas hantverksöl, mat & massor med glada människor! Man köper sina öltokens på plats eller så förbokar du dem här så slipper du köa när du kommer in. En token kostar 30kr/st och ger dig 1 smakprov (10-15cl). Under 2019 så välkomnade vi ca 7800+ gäster under tre underbara dagar!

Fredag 12 Aug | 13-21 
Lördag 13 Aug | 13-21 
Söndag 14 Aug | 12-16 | FRITT INTRÄDE **

** Söndagen är en extra bonus dag för Brewskival och är en reducerad version av festivalen där vi serverar vad vi har kvar från de två första dagarna + några extra Brewski's. Vi kommer att ha cirka 20 kranar som vi själva håller igång. Inga bryggerier tvingas att servera öl på söndagen, med lite tur finns många av dom kvar som gäster istället. Det kommer att finnas mat på plats på söndagen, dock ett mindre utbud. Du måste ha ett festivalglas för att kunna köpa prover på plats. Ta med dig ditt glas från dagarna innan, förköp ditt glas online eller köp ett glas på plats.

ENDAST KORTBETALNING, EJ KONTANTER! 

Attending Breweries 
Deltagande Bryggerier 
... To Be Announced 


Follow us for more info at / Följ oss för mer information: http://info.brewskival.se

FAQs

Can we smoke at Brewskival / Kan vi röka på Brewskival?

No. This is a non-smoking zone due to Swedish law. / Nej, detta är en rökfrizon enligt svensk lag. 

Are there ID or minimum age requirements to enter the event? Är det åldergräns?

Yes, bring photo ID - Ja, 18 år, medtag leg.

When do you make your last serve? När är sista servering?

We pour the last glas at the closing time. Then we allow 30 min for the guests to leave. - Vi serverar sista glaset vid stängningstid och sedan har man 30 minuter på sig att lämna området. 

What are my transportation/parking options for getting to and from the event? Finns parkering?

Yes, It is possible to park on the streets around the event - Ja, Det finns möjlighet att parkera på gatorna runt området.

What can I NOT bring into the Brewskival? Vad får du inte ta med dig till Brewskival? 

You can not bring any alcohol to the event - Du får ej medtaga egen alkohol. 

What's the refund policy? Har ni återköp?

No, There is no refund or changes of any ticket type. - Nej, Det är inga återköp eller byten på någon biljetttyp. 

Do I have to bring my printed ticket to the event? Behöver jag printa biljetten?

No, You need to bring your ticket in some form. Printed or in your mobile. If we can NOT scan the ticket. Its considered as NOT valid. - Nej, Du måste ha en biljett i någon form med dig. Utskriven eller via din mobil. Om vi INTE kan skanna din biljett anses den ogiltlig. 

Is it ok if the name on my ticket or registration doesn't match the person who attends? Kan någon annan gå på festivalen med min biljett?

Yes, the ticket can be used by someone else as long as the person is over 18. - Ja, din biljett kan användas av vem som helst, så länge personen är över 18 år. 

Can we bring our children? Kan vi ta med våra barn?

No, As much as we love children, this is not the ideal place for them. We make exceptions for infants that cannot walk on their own and stays in their stroller. We know, usually infants can't walk on their own, but just to be extra clear, children running around in the festival area is not allowed, no matter their age - Nej, Hur mycket vi än älskar barn, så är inte detta den optimala miljön för dem. Vi gör dock undantag för spädbarn som ännu inte kan gå och som ligger kvar i sin vagn. Vi vet, normalt sett kan inte spädbarn gå på egna ben, men bara för att vara extra tydliga, barn som springer omkring på festivalområdet är inte tilllåtna oavsett ålder. 

Can we bring our dog? Kan vi ta med vår hund?

Yes, dogs are welcome as long as they are on a leash. You are responsible for making sure that your dog does not hinder or scare other guests. - Ja, hundar är välkomna så länge de är kopplade. Du ansvarar för att din hund inte skrämmer eller är i vägen för andra gäster.

What will you do if there is bad weather? Vad gör ni om det är dåligt väder?

Don't even think about this! But as you already did... We have tents, lots of them. We have beer, lots of it. Dress warm, stay happy. - Tänk inte ens tanken! Men eftersom du redan har gjort det... Vi har massor med tält, vi har massor med öl. Klä dig varmt & håll humöret uppe! 

Most Welcome - Varmt välkomna!
 

Booking type Price Quantity Price / Quantity
Tickets are not available for this event anymore

Share