Brewskival 2019

Brewskival 2019

Friday, 23 August 2019 at 13:00

Brewskival 2019, Cindersgatan 8, Helsingborg

Welcome to our outdoor beer festival 2019 in Helsingborg! The festival will take place 23-25 (+25) August at our Brewery! There will be craft beer, food, music and lots of people! You pre-purchase your tokens to save time standing in line or buy them at the festival. 1 token costs 30SEK and give you 1 sample (10-15cl). During 2018 year we hosted aprox 7000+ guests during three wonderful days! 

Friday 23rd Aug | 13-21
Saturday 24th Aug | 13-21
Sunday 25th Aug | 12-16

* Hangover day is an extra bonus day for Brewskival and is a reduced version of this festival. We will have about 20 taps pouring from our crew, no brewers is forced to pour on sunday :). We will serve what we have left from the two first days + some additional Brewski's and there will be food (there will not be any live music on the sunday).

ATTENTION, ONLY CARD PAYMENTS. CASH FREE ZONE. 

Välkommen till vår utomhusfestival 2019 i Helsingborg! Festivalen äger rum 23-24(+25) Augusti på vårt Bryggeri! Det kommer finnas hantverksöl, mat, musik & massor med glada människor! Man köper sina öltokens på plats. En token kostar 30kr/st och ger dig 1 smakprov (10-15cl). Kan förköpas som paket eller köpas på plats. Under 2018 så välkomnade vi ca 7000+ gäster under tre underbara dagar!

Fredag 23 Aug | 13-21
Lördag 24 Aug | 13-21
Söndag 25 Aug | 12-16

* Hangover day är en extra bonus dag för Brewskival och är en reducerad version av festivalen. Vi kommer att ha cirka 20 kranar igång som vi själva håller igång. Inga bryggerier tvingas att servera öl på söndagen, med lite tur finns många av dom kvar som gäster istället. Vi kommer att servera vad vi har kvar från de två första dagarna + några extra Brewski's. Det kommer att finnas mat på plats på söndagen, dock ett mindre utbud (det kommer inte att finnas någon live musik på söndagen).

ENDAST KORTBETALNING, EJ KONTANTER! 

Attending Breweries 
Deltagande Bryggerier 

  • Brewski, SE
  • ... (More breweries to be announced)

Follow us for more info at / Följ oss för mer information: http://info.brewskival.se

FAQs

Are there ID or minimum age requirements to enter the event? Är det åldergräns?

Yes, bring photo ID - Ja, 18 år, medtag leg.

When do you make your last serve? När är sista servering?

We pour the last glas at the closing time. Then we allow 30 min for the guests to leave. - Vi serverar sista glaset vid stängningstid och sedan har man 30 minuter på sig att lämna området. 

What are my transportation/parking options for getting to and from the event? Finns parkering?

Yes, It is possible to park on the streets around the event - Ja, Det finns möjlighet att parkera på gatorna runt området.

What can I NOT bring into the Brewskival? Vad får du inte ta med dig till Brewskival? 

You can not bring any alcohol to the event - Du får ej medtaga egen alkohol. 

What's the refund policy? Har ni återköp?

No, There is no refund or changes of any ticket type. - Nej, Det är inga återköp eller byten på någon biljetttyp. 

Do I have to bring my printed ticket to the event? Behöver jag printa biljetten?

No, You need to bring your ticket in some form. Printed or in your mobile. If we can NOT scan the ticket. Its considered as NOT valid. - Nej, Du måste ha en biljett i någon form med dig. Utskriven eller via din mobil. Om vi INTE kan skanna din biljett anses den ogiltlig. 

Is it ok if the name on my ticket or registration doesn't match the person who attends? Kan någon annan gå på festivalen med min biljett?

Yes, the ticket can be used by someone else as long as the person is over 18. - Ja, din biljett kan användas av vem som helst, så länge personen är över 18 år. 

Can we bring our children? Kan vi ta med våra barn?

No, As much as we love children, this is not the ideal place for children. We make exceptions for infants that cannot walk on their own and stays in their stroller. We know, usually infants cant walk on their own, but just to be extra clear, children running around in the festival area is not allowed, no matter their age - Nej, Hur mycket vi än älskar barn, så är inte detta den optimala miljön för dem. Vi gör dock undantag för spädbarn som ännu inte kan gå och som ligger kvar i sin vagn. Vi vet, normalt sett kan inte spädbarn gå på egna ben, men bara för att vara extra tydliga, barn som springer omkring på festivalområdet är inte tilllåtna oavsett ålder. 

Can we bring our dog? Kan vi ta med vår hund?

Yes, dogs are welcome as long as they are on a leash. You are responsible for making sure that your dog does not hinder or scare other guests. - Ja, hundar är välkomna så länge de är kopplade. Du ansvarar för att din hund inte skrämmer eller är i vägen för andra gäster.

What will you do if there is bad weather? Vad gör ni om det är dåligt väder?

Don't even think about this! But as you already did... We have tents, lots of them. We have beer, lots of it. Dress warm, stay happy. - Tänk inte ens tanken! Men eftersom du redan har gjort det... Vi har massor med tält, vi har massor med öl. Klä dig varmt & håll humöret uppe! 

Most Welcome - Varmt välkomna!

Bokningstyp Price Quantity Price / Quantity

Fredag | Friday | 13-21

269.00 SEK

Fredagspasset ger dig inträde Fredagen den 23 Augusti Kl 13-21, samt ett ölglas + fri entré på Söndagen 12-16 vid uppvisande av fredagsbandet. Tokens köps på plats och säljs för 30kr/st. Ett smakprov öl kostar 1 Token och är 10-15cl. Obs! Ej återköp eller byten av tokens och entrébiljetter. Se till att köpa biljett till rätt dag, då vi inte kan göra byten av dag på biljetterna. Vid eventuella biljetter kvar, så kostar fredagspasset 250kr att köpa på plats. Passet är inte bundet i ditt namn och kan överlåtas till någon annan så länge personen är över 18 år. OBS! Medtag legitimation. Endast kortbetalning gäller på plats. Vi säljer även mat på plats (vanlig+veg).

Includes:

Friday | Fredag 250.00 SEK
250.00 SEK
1 pcs
Bokningsavgift 19.00 SEK
19.00 SEK
1 pcs

Lördag | Saturday | 13-21

299.00 SEK

Lördagspasset ger dig inträde Lördagen den 24 Augusti Kl 13-21, samt ett ölglas + fri entré på Söndagen 12-16 vid uppvisande av lördagsbandet. Tokens köps på plats och säljs för 30kr/st. Ett smakprov öl kostar 1 pollett och är 10-15cl. Obs! Ej återköp eller byten av tokens och entrébiljetter. Se till att köpa biljett till rätt dag, då vi inte kan göra byten av dag på biljetterna. Vid eventuella biljetter kvar, så kostar lördagspasset 250kr att köpa på plats. Passet är inte bundet i ditt namn och kan överlåtas till någon annan så länge personen är över 18 år. OBS! Medtag legitimation. Endast kortbetalning gäller på plats. Vi säljer även mat på plats (vanlig+veg).

Includes:

Saturday | Lördag 280.00 SEK
280.00 SEK
1 pcs
Bokningsavgift 19.00 SEK
19.00 SEK
1 pcs

Söndag | Sunday | 12-16

89.00 SEK

Söndagspasset ger dig inträde till Söndagen samt ett ölglas. Söndagspasset är en reducerad version av Brewskival där vi endast kommer ha igång ca 15-30 kranar med öl. Vi öppnar Kl 12.00 och stänger Kl 16.00 på söndagen. Tokens köps på plats och säljs för 30kr/st. Ett smakprov öl kostar 1 pollett och är 10-15cl. Obs! Ej återköp eller byten av tokens och entrébiljetter. Se till att köpa biljett till rätt dag, då vi inte kan göra byten av dag på biljetterna. Vid eventuella biljetter kvar, så kostar söndagspasset lika mycket att köpa på plats. Passet är inte bundet i ditt namn och kan överlåtas till någon annan så länge personen är över 18 år. OBS! Medtag legitimation. Endast kortbetalning gäller på plats. Vi säljer även mat på plats (vanlig+veg).

Includes:

Sunday | Söndag 80.00 SEK
80.00 SEK
1 pcs
Bokningsavgift 9.00 SEK
9.00 SEK
1 pcs

10 Tokens

300.00 SEK

including tax 25%
Minska ner dina kötider på festivalen och förköp 10 st tokens. Tokens köps även på plats och säljs för 30kr/st. Ett smakprov öl kostar 1 token och är 10-15cl. Obs! Ej återköp eller byten av tokens och entrébiljetter. OBS! Detta paket innehåller inget festivalpass utan detta måste köpas separat. Ett köp av detta paket garanterar ej inträde, så detta paket skall endast köpas om du redan har köpt ett festivalpass.

Beerblogger

9999.00 SEK

Självklart kostar inte ett bloggpass 9999kr. Kontakta oss för den här typen av biljett via http://facebook.com/brewskival och meddelanden. Biljetten ger dig ett gratis inträde till alla dagarna och ett glas (ej 3 glas). Du betalar självklart för dina smakprover, allt i enlighet med alkohollagen. Du måste kunna uppvisa att din verksamhet är aktiv och är fokuserad på hantverksöl, ditt medie måste också varit aktivt under de senaste 12 månaderna för att kunna erhålla denna typ av biljett. Då vi endast har ett antal begränsat antal platser för den här typen av biljett, så har vi även satt ett minimum på att du måste minst ha 2000 följare på t ex facebook/instagram/youtube för att få detta pass. Vid inträde med den här biljetten ger du oss rätten att återanvända text/bild produceras runt Brewskival.

Share