Alkohol – reformerad vård kan nå fler

Alkohol – reformerad vård kan nå fler

Torsdag, 18 oktober 2018 klockan 12:00

Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Inbjudan till symposium

Beroende och skadligt bruk av alkohol är folksjukdomar som bidrar till omfattande sjuklighet och dödlighet. Såväl allmänhet som profession lever kvar i sekelgamla föreställningar om dessa tillstånd där såväl problem som behandling är stigmatiserade. 
 
Symposiet belyser hur behandlingen av alkoholproblem kan moderniseras. En bredare bas i primär- och företagshälsovård och ökad patientcentrering är exempel på nya grepp som kan leda till att fler personer med alkoholproblem kan få hjälp.

Välkommen till en intressant eftermiddag!

Preliminärt program den 18 oktober

 • 12:00-13:00 Registrering och lättare lunch
 • 13:00-13:05 Inledning Docent Margaretha Bågedahl Strindlund, Läkartidningen
 • 13:05-13:30 Riskbruk, skadligt bruk och beroende. Med dr forskarassistent, Anna-Karin Danielsson, Inst f folkhälsovetenskap, Karolinska institutet
 • 13:30-13:55 Behandling av alkoholberoende i Sverige - behov av expansion till nya grupper. Professor Anders Håkansson, Avd för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Beroendecentrum Malmö 
 • 13:55-14:20 Behandling för alkoholproblem: vilka insatser har evidens? Professor Sven Andréasson, Inst f folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Riddargatan 1, Mottagningen för alkohol och hälsa, Beroendecentrum Stockholm  
 • 14:20-14:50 Kaffe
 • 14:50-15:15 Bredare bas – nå fler med riskbruk, skadligt bruk och alkoholberoende i primärvården. Leg psykolog och med dr Sara Wallhed Finn, Riddargatan 1, Mottagningen för alkohol och hälsa, Beroendecentrum Stockholm
 • 15:15-15:40 Screening och effektiva interventioner för alkoholproblem i primärvården. Karin Hyland, Specialist i psykiatri och doktorandRiddargatan 1, Mottagningen för alkohol och hälsa, Beroendecentrum Stockholm
 • 15:40-15:50 Bensträckare
 • 15:50-16:15 Kontrollerat drickande som behandlingsmål – en väg till patientcentrerad vård inom beroendevården. Leg psykoterapeut, med dr Anders Hammarberg, Inst f klin neurovetenskap, CPF Karolinska Institutet
 • 16:15 - 16:40 Alkohol och äldre: En försummad fråga bland våra vanligaste patienter. Professor Margda Waern, AgeCap Centrum för åldrande och hälsa, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
 • 16:40 - 17:00 Sammanfattning och frågor till panelen

Moderator: Professor Sven Andréasson, Karolinska institutet

Programansvariga: Sven Andréasson och Läkartidningen

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms