Brandskydd för bostadshus

Brandskydd för bostadshus

Tisdag, 16 maj 2017 klockan 08:30

Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Brandskyddskraven i Boverkets Byggregler (BBR) har gradvis höjts genom åren och det är mycket som behöver beaktas inför nybyggnation och ändringar. Brandskyddets utformning kan påverka ett flertal parametrar för ett bostadshus, såväl planlösningar, utformning av trapphus, materialval och yttre faktorer som gårdsmiljöer, m.m. Med en väl genomtänkt strategi för brandskyddet finns goda möjligheter att utforma detta på ett optimalt sätt.

I denna kurs går vi igenom den viktigaste informationen om brandskydd för att kunna planera, projektera, bygga och förvalta bostadshus på ett kostnadseffektivt sätt utifrån gällande lagstiftning. Kursens fokus ligger på flerbostadshus, småhus behandlas kortfattat.

Kursen riktar sig till fastighetsägare, projektledare, arkitekter, teknikkonsulter, entreprenörer, byggnadsnämnder, bostadsrättsföreningar, kontrollansvariga, räddningstjänster, m.fl.

Kursinnehåll

  • Strategiska vägval i tidiga skeden av ett projekt
  • Erfarenheter från bränder
  • Vad ska uppfyllas, grundläggande krav enligt BBR
  • Vägledning hur kraven kan uppfyllas för olika delar av byggnaden
  • Brandskyddskrav vid ändring
  • Småhus
  • Drift och förvaltning

Kurslitteratur

Handboken ”Brandskydd för bostadshus” ingår som kurslitteratur.

Tid och plats

16 maj kl 08:30-12.00, Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg.

Frukost serveras från kl 08.00. Kursavgiften inkluderar frukost och förmiddagsfika.

Sista anmälningsdag förlängd till 21 april.
 

Passar inte kurstillfället? Eller önskar du hellre ha en anpassad utbildning för dig och dina kollegor?
Kontakta kursansvarig Malin Vester.

Kursledare

Malin Vester och Nils Olsson, Bengt Dahlgren.

Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Fritt att skicka ersättare vid förhinder.

Bokningstyp Pris Antal

Alla priser exklusive moms

Det går inte längre att göra bokningar till eventet

Dela