event-cover-image
Bo Hejlskov

Bo Hejlskov

Tisdag, 28 september 2021 klockan 09:00

Vara konserthus, Allégatan 49, Vara

Lågaffektivt bemötande från förskola till vuxen

Hantering av problemskapande beteende eller Lågaffektivt bemötande.

Personer med beteendeproblem har samma rättigheter som andra, även om de inte alltid lyckas hantera svåra situationer lika bra som andra. Därför behövs metoder som tar utgångspunkt i den enskildas rättigheter i vardagen, vare sig det är i skolan, psykiatrin eller omsorgen. Föreläsningen tar utgångspunkt i hanteringen av beteendeproblem, men skapar en teoretisk ram för pedagogik, vård och omsorg som gör metodvalen i vardagen enklare. Kring metod introduceras en kvalitetssäkringsmodell och ett stort antal metoder för hantering, utvärdering och förändring.
Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god effekt i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende.

Beteendeproblem i skolan.

Skolans primära uppdrag är att undervisa. Det innebär att beteendeproblem ofta ses som någon annans ansvar. Man fokuserar därför ofta insatser kring familjen eller exkluderar elever med problemskapande beteende. Dagens föreläsning syftar till att ge skolans personal praktiska verktyg att hantera utåtriktat och störande beteende med. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god evidens i förhållande till att förebygga våld och konflikter.

Dagens första halvdel handlar om förhållningssätt och teori, den andra halvan om metod och bemötande. Målet är att dels erbjuda effektiva metoder, dels ge deltagarna en ram att utveckla egne metoder utifrån.

 

Tid och pris

Den 28 september 2021 mellan kl. 9 och 16. Föreläsningen hålls i Vara konserthus.


I priset 1250 kr (1000 kr exklusive moms) ingår kaffe på förmiddagen, lättare lunch och eftermiddagsfika.

Medlemmar i Attention skaraborg eller Autism och Asperger förbundet kan boka för 1000 kr. (800 exklusive moms) 

Bokar ni över 20 platser kontakta oss för pris.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

1250,00 SEK

inkl. moms 25%

1000,00 SEK

inkl. moms 25%

Dela