Begravningsplatsernas gröna kulturarv - historia, nuläge och framtid

Begravningsplatsernas gröna kulturarv - historia, nuläge och framtid

Torsdag, 3 oktober 2019 klockan 09:00

Muninhuset, Strandbodgatan 1, Uppsala

[This year's seminar will be held in Swedish, wherefore the programme and information below is in Swedish as well.]

Det är dags för Forum för trädgårdshistorisk forskning att ta upp bevarandefrågor och forskning kring begravningsplatsernas gröna kulturarv

Flera av Forums medlemmar arbetar med historiska dokumentationer, trädvårdsplaner, skötsel- och vårdplaner för kyrkogårdar. Därför är det ständigt aktuellt att diskutera olika dagsaktuella exempel på detta, samtidigt som vi vill erbjuda en djupdykning i historien och en framåtblick. Årets seminarium handlar om olika växtval på kyrkogårdar och begravningsplatser, växternas hantering och tankar kring begravningsplatsernas bevarande generellt; igår, idag och i framtiden. Vi gör ett försök till att presentera hur nuläget och framtiden ser ut för begravningsplatsernas gröna kulturarv, utifrån olika perspektiv.

De individuella föredragen kommer att ta upp exempel på historisk hantering och skötsel av enskilda växtslag, arbete med vårdsplaner och forskning kring växtanvändningen på begravningsplatser samt reflektioner kring olika bevarandefokus över tid. Just denna gång kommer vi främst att ta upp exempel från Sverige. Trots årets Sverigefokus, så välkomnar vi en diskussion kring hanteringen av begravningsplatser i övriga Norden likaväl.

Väl mött! /Forums styrelse

PROGRAM

Torsdag 3 oktober – Seminarium

09:00-09:45 - Årsmöte för medlemmar i Forum för trädgårdshistorisk forskning, Strandbogatan 1, Muninhuset, Uppsala

09:50-10:30 - Registrering och kaffe/te   

10:30-10:40 - Introduktion och välkomna. Anna Jakobsson, ordförande i Forum för trädgårdshistorisk forskning

10:40-11:20 - Utmarkens tallskog som Skogskyrkogårdens och förorternas arkitektoniska ryggrad. Maria Westerdahl, egen verksamhet, tidigare Sweco Architects Kulturmiljö

11:20-12:00 - Inte bara städsegrönt och lindar – perenner och rosor på gravplatser. Henrik Morin, Programmet för Odlad Mångfald (POM), SLU

12:00-13:00 - Lunch

13:00-13:40 - Rundvandring på egen hand i Stadsträdgården och Slottsparken

13:40-14:20 - Bevara granhäcken? Kunskap om skötsel i historiska anläggningar. Tina Westerlund, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

14:20-15:00 - Arbetet med Sandsborgskyrkogårdens vård- och underhållsplan. Daniel Hofling, Stockholms stadsmuseum

15:00-15:40 - Kaffe/te

15:40-16:20 - Fokus för bevarandearbetet på kyrkogårdar och begravningsplatser – historia, nuläge och framtid. Hanna Gelotte Fernandez,Tyréns, tidigare handläggare i kulturmiljövård, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Stockholms län

16:20-17:00 - Från betesmark till fristad – framtidsperspektiv på kyrkogårdens gröna rum. Lilly Kristensen, Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation, SKAO

17:00-17:30 - Frågor till föredragshållarna

19:00 - Middag till självkostnadspris. Restaurang och meny för middagen annonseras längre fram

Fredag 4 oktober – Exkursion

Uppsamling vid Uppsala Centralstation kl 09:00. Rundtur med buss väster och norr om Uppsala, bland annat Ärentuna kyrka och kyrkogård samt ett förhistoriskt gravfält utanför dess mur, Lena kyrkogård och Ottarshögen i Vendel. Exkursionen avslutas senast kl 16:00 vid Uppsala centralstation.

Registrering/anmälan

Anmälningsavgiften är 660 kronor för medlemmar och 900 kronor för icke-medlemmar. Anmälan och betalning görs i detta formulär.

Avgiften inkluderar deltagaravgift för seminariet, lunch och fika 3 och 4 oktober samt exkursionen den 4 oktober. Anmälan görs så snart som möjligt, men senast den 20 september 2019.

Om du ännu inte är medlem, men gärna vill bli det, så behöver du kontakta styrelsen i god tid före seminariet. Årsavgiften för medlemskap är 350 SEK. Ansök om medlemskap i Forum för trädgårdshistorisk forskning via www.gardenhistoryforum.org.

Plats och meny för torsdagskvällens middag meddelas separat.

Vid frågor, kontakta gardenhistoryforum@gmail.com

Boende

Seminariedeltagare bokar eget boende. I centrala Uppsala finns flera valmöjligheter, antingen nära centralstationen eller närmare Uppsala slott.

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Anmälan seminarium och exkursion / Registration seminar and excursion

Anmälan sker i två steg.


1) Välj antal personer du vill anmäla genom att klicka på + eller - här intill. Klicka på "Boka".

2) Ange de kontaktuppgifter som efterfrågas i formuläret, välj om du ska betala avgiften som "medlem" eller "icke medlem" samt om du vill vara med på middagen på kvällen den 3 oktober (restaurang och meny meddelas separat). Ange kostavvikelser och allergier (till exempel vegetariskt alternativ) i avsett fält. Dessa gäller både för seminariet och för middagen på kvällen den 3/10.

Möjliga tillval:

Anmälningsavgift, medlem / Registration fee, member
Anmälningsavgift, icke medlem / Registration fee, non-member
Middag (till självkostnadspris) 3 oktober / Dinner (at self cost) October 3