Barnen – rättigheter och vård

Barnen – rättigheter och vård

Torsdag, 3 maj 2018 klockan 13:00

Transkulturellt Centrum, föreläsningssal Tor, Solnavägen 4 (plan 10), Stockholm

En utbildning för dig som arbetar med barn, och är intresserad av barns rättigheter, hälsa och vård. I asylprocessen har barn rätt att bli lyssnade på. Deras delaktighet ska tas på allvar i vårdsituationer, en självklarhet, men hur gör vi? Hur formuleras frågor till barn i asylprocessen?

Barnens asylrättscentrum kommer att berätta om juridiskt stöd till asylsökande barn.

Vi hänvisar till barnkonventionen, men vad innebär det?

I den akuta tandvårdssituationen när en tand ska dras ut, hur förhåller sig behandlaren till barnet då? Tandvården berättar om vad de ställs inför.

Carina Bessner och Elin Ekdahl, Habiliteringscenter Järva, beskriver sitt arbete med barn för att uppnå likvärdig habilitering.

 

Sista anmälningsdag: 16 april

Bokningstyp Pris Antal

För verksamheter med SLL-avtal: Barnen, rättigheter och vård

250,00 SEK

exkl. moms 25%

Övriga verksamheterl: Barnen, rättigheter och vård

350,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms

Dela