Att vara på flykt och vara kvinna

Att vara på flykt och vara kvinna

Torsdag, 12 april 2018 klockan 08:30

Transkulturellt Centrum, föreläsningssal Tor, Solnavägen 4 (plan 10), Stockholm

Ett liv på flykt är ett liv i osäkerhet. Ovisshet och ett beroende av andra blir vardag. Kvinnor och unga flickor drabbas många gånger extra hårt, inte bara under den strapatsrika flykten och i flyktinglägren utan även efter framkomsten till ett land där det eventuellt går att söka asyl.

Under dagen kommer George Joseph, ansvarig för migrations- och flyktingfrågor hos Caritas Sverige, att redogöra för papperslösa kvinnors utsatthet i Sverige och Europa.

Marita Eastmond, seniorprofessor vid Institutionen för globala studier, Göteborg, föreläser utifrån en ny rapport om flyktingkvinnor i Sverige som dröjt många år med att söka vård för traumatisering.

Organisationen Tjejzonen berättar om projektet Storasyster.

Tandläkare Nema Abdihakim Ali beskriver sitt arbete med tandvård till våldsutsatta kvinnor.

Maria Edberg från Arbetsförmedlingen i Östergötland redogör för Mirjamprojektet som stödjer kvinnor som är långt från arbetsmarknaden att hitta sina dolda kompetenser och en väg till jobb.

 

Sista anmälningsdag: 22 mars

Bokningstyp Pris Antal

För verksamheter med SLL-avtal: "Att vara på flykt och att vara kvinna"

900,00 SEK

exkl. moms 25%

Övriga verksamheter "Att vara på flykt och att vara kvinna"

1200,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms

Dela