Att tala om religion i vårdmötet

Att tala om religion i vårdmötet

Onsdag, 23 maj 2018 klockan 09:00

Transkulturellt Centrum, Solnavägen 4 (plan 10), Stockholm

Hur bemöter vi patienter som har en religiös tro? Betraktar vi tron som ett hinder eller en möjlighet i behandlingen? Kan vi skapa en undersökande dialog kring denna fråga? Kan den personliga övertygelsen bli hämmande för behandlingen? I så fall – hur kan vi påverka så att den blir mer reparativ?

Aina Lilja, distriktsläkare och doktorand berättar om religionens roll i vårdmötet utifrån tidigare och egen forskning.

Mona Chamoun, leg psykolog/leg psykoterapeut beskriver kliniska erfarenheter från konsultation och samtalsbehandling.

Vi får också inblick i en sjukhusprästs och en sjukhusimams arbete.

Därefter arbetar vi i grupp med klinisk tillämpning av kulturformuleringsintervjun i DSM-5, som innehåller frågor kring religion och andlighet.

Angående delmål för ST-läkare, se information på www.transkulturelltcentrum.se

Målgrupp: Samtliga yrkesgrupper med patient/klientkontakt inom vården, kommunen och arbetsförmedlingen.

 

Sista anmälningsdag: 9 maj

Bokningstyp Pris Antal

För verksamheter med SLL-avtal: Religion i vårdmötet

900,00 SEK

exkl. moms 25%

Övriga verksamheter: Religion i vårdmötet

1200,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms

Dela