Att erbjuda helhetslösningar som privat assistansanordnare

Att erbjuda helhetslösningar som privat assistansanordnare

Måndag, 1 april 2019 klockan 09:00

Sensus möteslokal, plan 9, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Att bli en helhetslösning som assistansanordnare 

Den 1 - 2 april erbjuds du en tvådagars kurs i en av Stockholms mest centrala konferenslokaler, mysiga och trevliga Sensus som ligger på nionde våningen, Klara Södra Kyrkogata 1. Adressen är  bara ett stenkast från Centralstationen

Den som har tillstånd från IVO för att bedriva personlig assistans är begränsad till att utföra just det. Om en av verksamhetens uppdragsgivare behöver vård och verksamheten vill kunna ge även detta behöver verksamheten i vissa fall vara vårdgivare. Om en av verksamhetens uppdragsgivare blir 65 och behöver utökat stöd efter det behöver anordnaren, från den 1 januari 2019, dels ha tillstånd från IVO för att få göra det men också vara valbar enligt LOV eller upphandlad enligt LOU för att kunna erbjuda socialtjänstinsatser. LSS-utredningen föreslår att två olika delar inom assistansen (assistans till barn samt assistans för annat än fysiska behov) till andra LSS-insatser blir verklighet.

Under två dagar kommer vi att gå igenom vilka krav det finns för att privata anordnare ska kunna bli en helhetslösning. Vad krävs för att få tillstånd från IVO för att bedriva andra servicetjänster än assistans? Hur blir man vårdgivare? Hur funkar LOV och LOU?

Föräldrakraft och ABH Utbildning och Rådgivning arrangerar utbildningen som kommer att hållas av flera duktiga och väl insatta föreläsare. 

Program den 1april 2019

09.00 – 09.15 Inledning och presentation av moderator för dagarna, Anna Barsk Holmbom

09.15 - 10.15 LOV – Kommunens valfrihet.

Föreläsare är Andreas Pettersson, som är jur dr och arbetar som lektor i offentlig rätt på Södertörns högskola. Han har undervisar och forskar i socialrätt och frågor om funktionshinder. Andreas är van att förklara komplexa juridiska frågor på ett lättbegripligt sätt och har bl a undervisat om LOV och LOU för Socialstyrelsens räkning på den nationella ledarutbildningen för äldreomsorgens chefer.

10.15 – 10.45 Kaffe

10.45 – 11.45 LOU – Om kommunal upphandling.

Föreläsare är Andreas Pettersson

11.45 Lunch

12.45 - 13.45 De ekonomiska villkoren för assistansanordnare

Fredrik Borelius, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna och tidigare politiskt sakkunnig i socialutskottet talar om hur läget ser ut för den som är assistansanordnare idag. Är det möjligt att enbart bedriva assistans idag eller är det en ekonomisk nödvändighet att bredda sin verksamhet? Hur kommer anordnarens roll att se ut om assistansen blir splittrad på flera olika insatser?

13.45 - 13.55 Paus

13.55 - 14.45 Att våga utvecklas och växa

Mia Hübinette, vice VD vid Magelungen, berättar om den spännande resa verksamheten har gjort. Verksamheten är personalägd och årligen erbjuds nya medarbetare att bli delägare i företaget. Idag består ägargruppen av 285 aktieägare (2018)

14.45 - 15.15 Kaffe

15.15 - 16.15 Ekonomi i blandad verksamhet

Program den 2 april 2019

09.00 – 09.15 Inledning och reflektioner från gårdagen.

09.15 – 10.00 LSS-utredningen.

Vad händer med förslagen i LSS-utredningen? Vilka förslag kommer att bli verklighet? Finns det någon möjlighet till fortsatt, sammanhållen assistans eller hur ska anordnarna tänka om framtiden? Micke Klein går igenom tidigare läckta förslag och drar slutsatser kring politikernas uttalanden kring dessa.

10.00 Kaffe

10.20 - 11.20 Att hålla en god kvalitet.

Om att utveckla sitt ledningssystem för assistans (SOSFS 2011:9) så att det omfattar även vård eller service i hemmet. 

11.20 Paus

11.30 - 12.15 Vilka föreskrifter gäller om man väljer att utöka sin verksamhet mot HSL? Och hur ska samverkan se ut med andra verksamheter? Föreläsare är Anna Barsk Holmbom, ABH Utbildning och Rådgivning

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.15 Uppföljning av kvalitet – hur gör man det?

14.15 - 14.45 Kaffe

14.45 - 15.45 IVOs krav för att bevilja tillstånd för LSS- och SoL-verksamhet

15.45 - 16.00 Frågor och avslutning

Pris: 6 600 kronor per person fram till den 1 mars. Därefter 7 600 kronor per person. Bokar du innan den 31/12 får du 600 kronor i "boka tidigt"-rabatt. Moms tillkommer på priset. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. Behöver du logi bokar du det själv. Rabatt (10%) vid anmälan av fler än två deltagare till samma konferens. Ideella intresseföreningar (patientorganisationer, funktionshinderorganisationer, äldreorganisationer) får 10% rabatt på samtliga bokningar. Eventuella rabatter dras av vid fakturering.

Lokal: Sensus lokaler, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Sista anmälningsdag: 15 mars

Målgrupp: Politiker och tjänstemän på kommunal- och landstingsnvå som har för avsikt eller redan använder sig av möjligheten att lägga ut andra LSS-verksamheter än personlig assistans, socialtjänst- och HSL-insatser på privata anorndare. Tjänstemän och ledning i privata assistansverksamheter som vill arbeta för att kunna erbjuda LSS-, HSL- och/eller insatser enligt Socialtjänstlagen utöver assistansen.

När: 1 - 2 april. Konferensen börjar kl 9.00 den 1 april. Kom i god tid för inskrivning.
Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår.  

Avbokningsregler
Kursanmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning av utbildning/möte kan ske via mail fram till sista anmälningsdatum. Vid återbud mellan sista anmälningsdag upp till 1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Du har dock alltid möjlighet att skicka en ersättare i ditt ställe. Om du uteblir på grund av sjukdom och kan uppvisa läkarintyg får du ett värdebevis motsvarande inbetalt belopp som ger dig möjlighet att delta på en annan utbildning arrangerad av ABH Utbildning och Rådgivning och Föräldrakraft/Hejaolika.se alternativt använda pengarna till ABH Utbildnings e-learningkurser. Värdebeviset gäller 1 år från utfärdandet. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

GDPR
Om du anmäler dig till kursen via länk på hemsidan förvaras de personuppgifter du eventuellt lämnar hos Paloma, ett företag som vi anlitar som personuppgiftsbiträden. Du behöver inte lämna några personuppgifter på deltagarna i anmälan om du inte vill det men om du är allergisk och vill att vi ska kunna meddela hotellet det, så behöver du tala om det. Din anmälan blir då en del av vårt avtal för att vi ska kunna genomföra kursen. Detsamma gäller om du behöver någon typ av anpassning för att kunna delta på kursen. Vi behöver namn och e-postadress till dig som gör anmälan. Dessa uppgifter behandlar vi som företagsuppgifter. Vi sparar bara uppgiften om detta till dess att kursen är genomförd. Du behöver inte uppge något annat än hur många personer från verksamheten som har särskilda behov, inte vem som har dessa behov.

Bokningstyp Pris Antal

Deltagare

6600,00 SEK

exkl. moms 25%

Medföljande assistent

Om en deltagare behöver medföljande assistent för att kunna delta betalar denna endast självkostnaden.

900,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms

Dela