Ärftliga kardiomyopatier ur ett brett perspektiv

Ärftliga kardiomyopatier ur ett brett perspektiv

Tisdag, 9 februari 2021 klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Kardiomyopatier är strukturella sjukdomar i myokardiet som kan leda till försämrad systolisk och diastolisk funktion samt resultera i arytmier. Prognosen varierar mellan de olika kardiomyopatierna och inom respektive grupp. Risken för att utveckla hjärtsvikt är betydande, och risken för plötslig död inte obetydlig. Det är därför viktigt att identifiera och diagnostisera dessa sjukdomar rätt, med beaktande av differentialdiagnoser, för att sedan kunna behandla på ett optimalt sätt. Eftersom dessa sjukdomar påträffas i de flesta kliniska verksamheter riktar sig denna utbildning till läkare som önskar såväl en bred översikt som viss fördjupad genomgång av området.

Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.55.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 9 februari

  • 13.00-13.05 Välkommen! Peter Magnusson, Gävle sjukhus och Anneli Svensson, Linköpings universitetssjukhus.
  • 13.05-13.30 Översikt och indelning av ärftliga kardiomyopatier samt grundläggande genetik. Vilka patienter ska provtas och när? Anneli Svensson, överläkare, doktorand, Linköpings universitetssjukhus. 
  • 13.30-13.50 Hypertrofisk kardiomyopati – en tjock muskel med flera uttryck. Diagnostik, utredning och behandling. Peter Magnusson, överläkare, med dr, Gävle sjukhus.
  • 13.50-14.10 Dilaterad kardiomyopati. Diagnostik, utredning och behandling. Stellan Mörner, överläkare, docent, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
  • 14.10-14.30 Arytmogen kardiomyopati. Diagnostik, utredning och behandling. Pyotr Platonov, överläkare, professor, Lunds universitetssjukhus. 
  • 14.30-14.45 Bensträckare
  • 14.45-15.50 Interaktiva falldiskussioner.  Föreläsare enligt ovan.
  • 15.50-16.00 Sammanfattning och frågor till panelen

Moderatorer och programansvariga: Peter Magnusson, Gävle sjukhus och Anneli Svensson, Linköpings universitetssjukhus.

 
Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

895,00 SEK

exkl. moms 25%

595,00 SEK

exkl. moms 25%

495,00 SEK

exkl. moms 25%

495,00 SEK

exkl. moms 25%