Arena LBG No.2: Workshop

Arena LBG No.2: Workshop

Måndag, 3 december 2018 klockan 12:00

Västra Götaland

Idag ska vi ta avstamp i kunskapsläget kring de båda biogasarenorna för att tillsammans lägga upp en strategi för hur vi på bästa sätt profilerar Västsverige samt får del av de 195 investeringsmiljonerna som hör till den nationella arenan.

Vilka "arenor" finns i regionen? Vilka samarbeten vill vi utveckla? Vilka strategiska frågor bör vi fokusera på? Under dagen kommer vi också att samtala kring Biogas Västs roll och vilken riktning ni som aktörer vill se oss ta i de kommnade åren.

Mer info om plats och agenda kommer!

Bokningstyp Antal

Bokningstyp 1

Kostnadsfritt