Ansökan Sommarakademin 2019

Ansökan Sommarakademin 2019

Måndag, 24 juni 2019 klockan 12:00

Härnösand

Är du ung och intresserad av världen? På Sommarakademin lär du dig om hållbar global utveckling, de Globala målen och om vad du, Sverige och världen kan göra. Sommarakademin är ett unikt tillfälle för dig att diskutera världen med andra unga!

År 2030 ska världen uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. År 2015 klubbade FN:s generalförsamling igenom 17 globala mål för hållbar utveckling och de Globala målen ska bli verklighet för alla människor, i alla länder. Men för att målen ska bli verklighet måste alla, överallt, jobba för att det ska hända – och i det arbetet är du viktig! Därför bjuder FUF och Sida in till kursveckan Sommarakademin 2018. Genom föreläsningar, seminarier, workshops, diskussioner och utställningar lär du dig om utvecklingsfrågor, de Globala målen, vad Sverige har för roll och hur du kan engagera dig lokalt och globalt för att målen ska uppnås.

För vem?
Sommarakademin är en mötesplats för dig som är 18-25 år och är intresserad av samhällsfrågor och utvecklingen i världen. Sommarakademin hålls på grundläggande nivå och riktar sig därför till dig som ännu inte är så insatt i detta – men vill lära dig!

När?
Kursen kommer att hållas 24-28 juni 2019.

Var?
På Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Kursdeltagarna bor på kursgården. Läs om kursgården här.

Kostnader?
Det är gratis att delta! Vi står för kurskostnaden, resor, mat och boende.

Hur?
Du ansöker nedan genom att klicka "boka" och fyller i dina uppgifter. 
I anmälan motiverar du kortfattat varför du vill delta och beskriver dina eventuella förkunskaper. FUF gör ett urval och bjuder in ca 40 deltagare till Sommarakademin. Genom urvalet säkerställer vi att vi bjuder in deltagare som har skilda bakgrunder och erfarenheter. Vi kommer även att prioritera deltagare som har få, eller inga, förkunskaper.

Ansökan för Sommarakademin 2019 är öppen till 9e maj och du kommer få svar i slutet på maj om du kommer med.

Vilka arrangerar Sommarakademin?
Sommarakademin arrangeras av Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och Sida.

~

FUF är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som informerar och skapar debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv. FUF verkar även som en länk mellan studenter, som vill arbeta med globala utvecklingsfrågor, och arbetsmarknaden.

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen.

 

Bokningstyp Antal Pris / Antal
Det går inte längre att göra bokningar till eventet