Almedalen 2018

Almedalen 2018

Måndag, 2 juli 2018 klockan 09:50

Slottsterassen 6, Visby

Välkommen till Läkartidningen i Almedalen!

I år arrangeras ett flertal intressanta, vårdrelaterade seminarier i Läkartidningens tält på Slottsterassen 6 i Visby. Vi räknar med många besökare så kom i god tid för att säkra en sittplats. Markera måndag den 2 juli - torsdag den 5 juli i kalendern redan nu. OBS! Våra seminarier i Almedalen är gratis och det går inte att föranmäla sig. Begränsat antal sittplatser, först till kvarn gäller.

Klicka här för detaljerad information om respektive programpunkt på Almedalens officiella programwebb.

Du hittar även information om Läkarförbundets aktiviteter här: http://tryggvard.se/almedalen-2018/

Välkommen till en intressant vecka!


Program den 2 - 5 juli 2018

MÅNDAG 2 JULI

9:50–10:40 Min Doktor


Digitala vårdmöten integrerar fortbildning i din kliniska vardag

11:00–11:50 SFAM
Kan en utbyggd primärvård minska hälsoklyftorna i samhället?

13.00–13.50 Coala Life


AI för hjärtat. Kan smarta algoritmer verkligen rädda hjärtan och eliminera vårdköer?

14:10–15:00 LÖF


Om den stora katastrofen, civil eller militär, inträffar – hur tar vi hand om de skadade idag och imorgon?

15.20–16.10 Amgen


Hur kan vården bli bättre på att ta hand om gömda grupper? Exemplet familjär hyperkolesterolemi.

16:30–17:20 Kry


Är vårdcentralens tid förbi? Så bygger vi en individanpassad vård.

17:40–18:30 Sveriges läkarförbunds mingel


Sjukvårdsmingel med Läkarförbundet


TISDAG 3 JULI

8.40–9.30 SYLF
Hur kan vi förbättra den digitala arbetsmiljön i vården?

9:50–10:40 Distriktsläkarföreningen
Effektivare primärvård med ny teknik!

11:00–11:50 Sveriges läkarförbund
Nationell reform för en god, nära och trygg vård

13.00–13.50 Sjukhusläkarna
Hur kan vi tillsammans bidra till att minska läkemedel i miljön?

14:10–15:00 Sjukhusläkarna
Hot och våld på sjukhusen allt vanligare – hur kan vi förebygga det?

15.20–16.10 Svenska läkare mot kärnvapen
Läkare och nedrustning – att arbeta preventivt

16:30–17:20 Företagsläkarföreningen
Varför behöver samhället företagshälsovård?


ONSDAG 4 JULI

8.40–9.30 SYLF
Hur kan sjukvården bli bättre på att rekrytera?

9:50–10:40 Sveriges läkarförbund Student
Från student till allmänläkare – hur förbereds läkarstudenter inför ett yrkesliv i primärvården?

11:00–11:50 Sveriges läkarförbund
Från akutmottagning till vårdavdelning, hur löser vi vårdplatsbristen?

13.00–13.50 Distriktsläkarföreningen
Doktor på riktigt – unga läkares tankar om framtiden

14:10–15:00 Sveriges läkarförbund
Bör läkares jour ersättas av utökad schemaläggning?

15.20–16.10 SFAM
Fast läkare till alla och listningstak – går det ihop?

16:30–17:20 SFAMs mingel


TORSDAG 5 JULI

7.30–9.30 Saco Hälso- och sjukvård
Frukostmingel

9:50–10:40 Natur & kultur/Sveriges läkarförbund
Suicidprevention i praktiken, hur gör man?

11:00–11:50 Sv Transplantationsförening, Njurförbundet, Sjukhusläkarna
Organdonation – en fråga om liv och död

 
Bokningstyp Antal

GRATIS - det går ej att förboka plats