Äldrepsykiatri

Äldrepsykiatri

Fredag, 22 mars 2019 klockan 12:00

Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Inbjudan till symposium

Välkomna till eftermiddagens symposium om äldrepsykiatri. I den årsrika befolkningen ser vi exempel på såväl god hälsa och hög livskvalitet som stort psykiskt lidande, som inte speglas av vårdresurserna. Självmordstalen är höga bland äldre män. Depressioner är mycket vanliga men går att behandla framgångsrikt med såväl läkemedel som psykoterapi. Äldre multisjuka använder mest läkemedel av alla, samtidigt som läkemedelsforskningen i liten utsträckning inkluderar denna grupp.

Kom och uppdatera dig med aktuell kunskap om detta angelägna ämnesområde!​

Preliminärt program den 22 mars

  • 12:00-13:00 Registrering och lättare lunch
  • 13:00-13:05 Inledning. Docent Margaretha Bågedahl Strindlund, Läkartidningen.
  • 13:05-13:35 Vad skulle svensk äldrepsykiatri behöva? Docent Karin Sparring Björkstén, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet.
  • 13:35-14:05 Depression hos äldre är lätt att missa. Med dr Mikael Ludvigsson, specialistläkare i geriatrik och ST-läkare i psykiatri, Linköpings universitet.
  • 14:05-14:35 Psykofarmakologi i åldrandet. Docent Ingvar Karlsson, AgeCap Centrum för åldrande och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
  • 14:35-15:05 Kaffe
  • 15:05-15:35 Suicid hos äldre. Professor Margda Waern, AgeCap Centrum för åldrande och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
  • 15:35-16:05 Psykoterapi med äldre. Fil dr, leg psykolog Lise Bergman Nordgren, Kompetenscentrum för psykoterapi, Inst. för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet och Stockholms läns landsting .
  • 16:05-16:30 Sammanfattning och frågor till panelen

Moderator: Jessica Freudenthal, med dr och specialist i allmänmedicin, Kungsholmsdoktorn, Stockholm.

 
Programansvariga: Karin Sparring Björkstén och Margaretha Bågedahl Strindlund

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms