Aktuellt om posttraumatiskt stressyndrom

Aktuellt om posttraumatiskt stressyndrom

Onsdag, 24 mars 2021 klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium                 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan utvecklas hos personer, unga såväl som gamla, som utsatts för eller bevittnat traumatiska händelser, som olyckor, övergrepp, katastrofer etc. Diagnosen introducerades i DSM 1980. Hur kan vi inom hälso- och sjukvården diagnosticera och behandla detta tillstånd på ett bra sätt? Hur kan vi tänka om de svåra upplevelser en del människor i dag får i relation till Covid-19 och PTSD? 
Detta kommer att belysas i seminariet och du kommer att få del av aktuell kunskap om epidemiologi, diagnostik och behandling av PTSD.

Seminariet sänds via Zoom. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.55.

Välkommen till en intressant eftermiddag!


Program den 24 mars

  • 13.00 – 13.05 Inledning. Docent Margaretha Bågedahl Strindlund
  • 13.05 – 13.30 PTSD: Diagnostik och epidemiologi. Goran Mijaljica, verksamhetschef/specialistläkare i psykiatri; Kris- och traumamottagningen och Flyktingmedicinsk mottagning, Göteborg
  • 13.30 – 14.00 PTSD: Bedömning och utredning. Niklas Fors, leg psykolog, Kris- och traumamottagningen, Göteborg
  • 14.00 – 14.30 Psykologisk behandling: framsteg inom traumaterapi. Frida Johansson Metso, leg psykolog, Transkulturellt Centrum, Stockholm
  • 14.30 – 14.45 Bensträckare
  • 14.45 – 15.15 Farmakologisk behandling av PTSD: nationella riktlinjer. Gorana Bilonic, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
  • 15.15 – 15.45 Transkulturella aspekter: hur kan man använda kulturformuleringsintervjun? Sofie Bäärnhielm, docent/överläkare, Transkulturellt Centrum, Stockholm
  • 15.45 – 16.15 PTSD till följd av Covid-19 ur rehabiliteringsperspektiv. Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor/överläkare, Rehabiliteringsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 
  • 16.15 – 16.30 Avslutning och frågor till panelen. 

Moderator: Goran Mijaljica
Programansvarig: Specialistläkare Goran Mijaljica och docent Margaretha Bågedahl Strindlund

 
Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

895,00 SEK

exkl. moms 25%

595,00 SEK

exkl. moms 25%

495,00 SEK

exkl. moms 25%

495,00 SEK

exkl. moms 25%