Aktiva åtgärder - metoder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter

Aktiva åtgärder - metoder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter

Tisdag, 1 februari 2022 klockan 09:00

Aktiva åtgärder, Järnvägsgatan 36, Nacka

 

Välkommen till en heldagskurs om hur arbetsgivarens arbete för jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering framgångsrikt kan bedrivas. Du får lära dig om hur arbetet bör utformas för att uppfylla kraven i diskrimineringslagen. Du får också reda på hur det förebyggande och främjande arbetet kan bedrivas för att få största möjliga effekt och hur du bör hantera olika situationer som kan uppstå.

Under utbildningen får du lära dig en rad konkreta metoder som kan användas inom följande av de områden som diskrimineringslagen anger som viktigast:

  • Arbetsförhållanden
  • Föräldraskap
  • Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Rekrytering och befordran
  • Jämställda löner
  • Arbetets organisering
  • Samverkan

Vi börjar med att skapa en förståelse för vad är orsakerna kan vara till att ojämlikheter kan uppstå i organisationer. Detta för att veta vad för problem som kan behöva lösas.

Under kursen får deltagarna reflektera tillsammans och utbyta erfarenheter av hur deras organisationer valt att arbeta med frågorna.

Målgrupp och syfte

Seminariet riktar sig till små arbetsgivare inom kultursektorn.

Vi fokuserar på HUR:et. Under dagen får du därför lära dig konkreta, enkla och praktiska metoder för hur arbetet bör bedrivas. men också en del om den juridik som kan vara användbar i olika situationer.

Sagt om tidigare kurser för större arbetsgivare i privat sektor

”Det vare en mycket intensiv och fullspäckad dag där vi tillägnade oss mycket nya kunskaper om hur arbetet kan bedrivas.”

”Till skillnad mot vad jag tidigare läst om dessa frågor var kursinnehållet konkret. Efter kursen känner jag mig motiverad att använda det jag lärt mig.”

”Kursledaren var erfaren. Jag fick många handfasta tips om hur olika arbetsgivare har löst situationer och dilemman. Också tack vare de tillfällen som gavs till utbyte med andra HR-strateger.”

”Jag trodde att vi i vår organisation hade någorlunda koll på det här. Nu är jag fylld av tankar om vad vi ytterligare behöver göra.”

”Vi har bedrivit ett ambitiöst arbete. Tack vare kursledarens dialogpedagogik så fick jag bra råd om hur vi kunde hantera uppkomna situationer av diskriminering."

Kursledare

Patrik Edgren har arbetat 15 år med frågor som rör jämlikhet, mångfald och arbetsmiljö för Lärarförbundet, Jämställdhetsombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen och Equal Relations.  Under årens lopp har han coachat många organisationer om hur arbetet med aktiva åtgärder och inkludering bör bedrivas.

Hans erfarenheter av hur olika arbetsgivare har organiserat sitt arbete för lika rättigheter och möjligheter i kombination med hans kunskaper om vad forskningen anger vara mest framgångsrika strategier utgör underlaget för kursens innehåll.

Patrik har hjälpt Diskrimineringsombudsmannen att utveckla en metod för att antidiskriminera organisationer utifrån sju diskrimineringsgrunder. Under ett antal år har Patrik varit en av deltagarna i jämställdhetsministerns jämställdhetsråd. Patrik hjälper även organisationer med juridiska utredningar av individuella kränkningar. 

Datum, plats och tid

Tid:  Tisdagen den 1 februari 2022 kl. 09.00-16.00.

Plats: Företagarcentrum i Nacka, Järnvägsgatan 36, tio minuter med buss från Slussen. Stig av vid  hållplats Sickla industriväg eller Sickla Bro.

Pris

I kursen 5 800 kronor. I kursen ingår lunch och fika på förmiddagen och eftermiddagen.

KURSEN KAN OCKSÅ BESTÄLLAS SOM EN INTERNUTBILDNING AV MEDARBETARE MED ANSVAR FÖR ARBETET MED AKTIVA ÅTGÄRDER.

Anmälningsvillkor

Faktura 30 dagar. Fri avbokning fram till 11 januari. Därefter ingen återbetalning av kursavgiften. Om du av någon anledning inte själv kan delta kan du överlåta din plats till en annan person. 

Om du inte får en bekräftelse

Om du inte får en bekräftelse direkt efteråt. Säkerställ först att den inte har hamnat i spamkorgen. Kontakta oss annars för att verifiera din plats: patrik.edgren(at)equalrelations.se

Bokningstyp Antal Pris / Antal