Aktiva åtgärder - för lika rättigheter och mot diskriminering på yrkesprogram

Aktiva åtgärder - för lika rättigheter och mot diskriminering på yrkesprogram

Onsdag, 16 september 2020 klockan 08:30

Satelliten, Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Välkommen på konferens om hur skolor kan främja elevers lika rättigheter och förebygga kränkningar och diskriminering!

Under dagen går vi igenom lagkraven om aktiva åtgärder, och ger er verktyg och goda råd för det praktiska arbetet med lika rättigheter. Dagen arrangeras av Byrån mot diskriminering i Östergötland, i samarbete med Malmö mot diskriminering.

Konferensen kommer bjuda på många gruppdiskussioner, övningar och praktiska metoder för arbete med lika rättigheter på skolan och på apl. 

Målgrupp: Konferensen riktar sig till dig som arbetar med elever som gör apl inom gymnasieskolan.

Praktiskt: Konferensen sker via Zoom, ett kostnadsfritt webbverktyg. Alla som anmält sig  kommer få metodmaterial från Koll på jobbet och PraLin postat till sig i god tid innan konferensen. 


Koll på jobbet är ett projekt som drivs av Byrån mot diskriminering i Östergötland med stöd av allmänna arvsfonden (2018-2020). Projeketet handlar om att rusta elever på yrkesprogram med kunskaper om diskriminering och rättigheter i arbetslivet. I projektet har vi tagit fram ett metodmaterial med övningar, fall och filmer som ger elever möjlighet att diskutera och reflektera över situationer de mött eller kan komma att möta i arbetslivet. På så sätt får eleverna verktyg för att kunna tillvarata sina rättigheter och bidra till mer jämställda och inkluderande arbetsplatser.

 

 

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Biljett