Digital konferens: Nude på nätet – att möta barn och unga som fått nakenbilder spridda eller som sprider

Digital konferens: Nude på nätet – att möta barn och unga som fått nakenbilder spridda eller som sprider

Onsdag, 10 mars 2021 klockan 09:00

Konferensen är kostnadsfri

Idag är det vanligt att barn och unga tar och skickar bilder, nudes, på sig själva. Många upplever att det är en bra grej, för självförtroendet eller i ett förhållande. Samtidigt vet vi att den som fått sina nakenbilder spridda kan må dåligt, inte bara just då utan en lång tid framöver. Det händer också att unga blir lurade eller hotade att skicka bilder på sig själva.  

ECPATs konferens riktar sig till dig som i din profession möter barn och unga. Kanske är du kurator, barnmorska, socionom, lärare, specialpedagog, psykolog, fritidspersonal eller arbetar i ett elevhälsoteam och vill ha mer kunskap och verktyg för att kunna möta barn som till exempel fått bilder spridda.

I sex olika pass får du ta del av kunskap och erfarenhet från Sverige och andra länder. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor efter varje pass via chatt.

9.00 - 09.05 Inledning 
ECPATs generalsekretare Anna Karin Hildingson Boqvist hälsar välkomna. 

9.05 - 9.40 Nude på nätet
Det senaste året har ECPAT varit i kontakt med fler än 6 500 barn och unga som har berättat om sin vardag på nätet. En vardag som rymmer mycket bra, men även spridda bilder, oönskade kontakter och nakenbilder från vuxna och andra barn. Här delar vi med oss av barnens erfarenheter och vad de önskar att vuxna ska göra när något hänt.

Föreläsare: Sophie Josephson är senior barnrättsrådgivare och projektledare för Ditt ECPAT, där vi ger barn stöd, rådgivning och hjälp med nedtagning av egenproducerat sexuellt kränkande bilder och filmer.

9.45 - 10.25 Hela jag är helt annorlunda
Att bli utsatt för övergrepp på nätet får konsekvenser för barnets mående och hälsa på kort och på lång sikt. Om övergreppen dessutom dokumenteras kan även vetskapen om att de kan spridas i framtiden påverka barnets hälsa negativt. Här får du kunskap om hur övergrepp på nätet kan gå till och vilka psykologiska konsekvenser det kan få för de barn som är drabbade. 

Föreläsare: Linda Jonsson är socionom och lektor i socialt arbete på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Tidigare på Barnafrid. Malin Joleby är fil.lic. och doktorand inom rättspsykologi och utvecklingspsykologi vid Göteborgs Universitet. De är aktuella med en rapport om sexuella övergrepp mot barn via nätet.
 

10.25 - 11.00 Att stötta utsatta barn genom Project Arachnid (på engelska)
Samhället kan minska det psykiska lidandet för barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet på många sätt. Tillsammans med Canadian Centre för Child protection arbetar ECPAT för att stötta barn som exploaterats sexuellt – genom effektiv nedtagning av bilder/filmer, men också med direkt stöd. Här får du veta mer om hur ny teknik kan användas för att hjälpa brottsoffer.                         

Föreläsare: Stephen Sauer är Director of Cybertip.ca på Canadian Centre for Child Protection.
 

11.10 - 11.40 Trauma eller tabu: tonåringar med sexuella tankar om yngre barn (på engelska)
Även om det är svårt att prata om så har vissa tonåringar sexuella tankar om förpubertala barn. För en del kan det vara ett resultat av barndomstrauma och för en liten grupp kan det handla om ett sexuellt tändningsmönster mot yngre barn. Hur hjälper vi dessa barn och unga med hjälp och stöd? 

Föreläsare: Ane Lemche är psykolog på Rädda Barnen Danmark där hon koordinerar arbetet med  AnmeldDet. 


13.00 - 13.45 Att uppmärksamma övergreppsbeteende bland barn och unga 
Att uppmärksamma övergreppsbeteende bland barn och unga kan ses som ett preventivt arbete med flera syften. Dels att tidigt sätta in rätt stöd och insatser för dessa barn och unga samt att hjälpa omgivningen att upprätta skydd för återfall. 

Föreläsare: Ulla Thorslund är legitimerad psykolog och handledare med 20 års erfarenhet av kliniskt arbete med barn med risktagande sexualitet. Idag har hon eget företag i vilket hon utbildar och handleder verksamheter. 
 

13.55 – 14.30 Det är inte bara taskigt - det är olagligt
Vi vuxna har en skyldighet att ge barn och unga kunskap om deras rättigheter och information om vad som är lagligt och inte. I våra kontakter med barn hör vi att kunskapen brister. Att sprida nudes eller att smygfota en kompis är inte bara taskigt, det kan vara olagligt – och det kan få konsekvenser. Utifrån frågor vi har fått från barn och unga reder vi här ut gränserna kring vad som är lagligt och inte.

Föreläsare: Isabella Kim och Clara Ludvigsson är jurister på ECPAT och arbetar även med stödlinjen Ditt ECPAT.


14.30 - 14.45 Summering av dagen 

 


Konferensen är en del av ECPAT Sveriges projekt Ditt ECPAT, som syftar till att minska det psykiska lidandet för barn och unga som fått bilder spridda. Projektet  finansieras av Arvsfonden och drivs i samråd med hotlines i de nordiska länderna, polisens nationella operativa avdelning (NOA), andra barnrättsorganisationer samt experter inom område.

Här anmäler du dig! Antal Pris / Antal

Dela