24 mars - Kunskapskonferens om killars våld mot tjejer

24 mars - Kunskapskonferens om killars våld mot tjejer

Tisdag, 24 mars 2020 klockan 08:45

ABF Stockholm, Sveavägen 41, Stockholm

Den nationella stöd- och kunskapsplattformen för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer ungarelationer.se har haft öppet ett år!
Hit kan unga mellan 15 - 20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter någon annan eller är kompis till våldsutsatt och/eller utövare. Här erbjuds också de unga juridiskt stöd och information i vår kunskapsbank.

Den 24 mars anordnar vi kunskapskonferens på temat och lanserar vår 1-årsrapport med resultat och slutsatser från vårt första år samt information och åtgärder för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. Hundratusentals unga har besökt siten och över 5000 samtalskontakter i chatten har tagits. 

Dagen innehåller bland annat presentation av aktuellt forskningsläge, goda exempel i det förebyggande arbetet, kunskap om att arbeta med unga killar som förövare samt verktyg och lösningar för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

 

Program

08.45-09.15     Registrering med fika
09.15-09.30     Inledning
09.30-10.30     Ett år med Ungarelationer.se - Zandra Kanakaris, generalsekreterare
                        1000 Möjligheter
10.30-11.30     Unga killar som utövar våld i sina relationer - Mikis Kanakaris,
                        verksamhetsutvecklare 1000 Möjligheter
11.30-12.30     Lunch
12.30-13.30     Forskningsläget om våld i ungas partnerrelationer - Carolina Överlien, docent
                        NKVTS och Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
13.30-14.10     Goda exempel - Hur arbetar fältgruppen i Mölndal praktiskt med frågan?
14.10-14.30     Paus med fika
14.30-15.30     Porren - en påverkansfaktor i ungas relationer - Peter Söderström, Strateg
                        Reality Check
15.30-16.00     Verktyg och lösningar - hur ska vi motverka killars våld mot tjejer?

 

Varmt välkommen!

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Anmälan - Kunskapskonferens 24/3

490,00 SEK